Вибіркові дисципліни освітньої програми освітньої програми: «Міжнародна та європейська економічна інтеграція» (другий (магістерський) РВО) 2021/2022 н.р.


Спеціальність: «Міжнародні економічні відносини»
Освітня програма: «Міжнародна та європейська економічна інтеграція економічні»


Рівень вищої освіти: МАГІСТР
Курс 1, семестр 1
Друга іноземна мова (німецька) або Друга іноземна мова (французька) або Друга іноземна мова (іспанська) деталі обрати
Курс 1, семестр 2
Смарт-спеціалізація регіонів або Стратегія регіонального розвитку: європейський контекст або Соціальне підприємництво в країнах ЄС деталі обрати
Експортні стратегії України в умовах сучасних інтеграційних процесів або Експортний потенціал і оцінка експортних можливостей або Сучасний спільний ринок країн ЄС деталі обрати
Міжнародні логістичні операції або Євроінтеграція або Новітні технології і методи аналізу МЕВ деталі обрати
Друга іноземна мова обрано 20/21н.р.
Курс 2, семестр 3
Пакет 1
Сучасна економічна дипломатія в умовахміжнародної інтеграції
Міжнародний трансфер і комерціалізаціятехнологій в умовах нової промислової революції
Друга іноземна мова
деталі обрано 20/21