Вибіркові дисципліни освітньої програми «Міжнародна електронна комерція», бакалаврський РВО, 2023/2024 н.р.


Освітня програма: «Міжнародна електронна комерція»


Рівень вищої освіти: БАКАЛАВР
Курс 2, семестр 3
Веб-технології та веб-програмування
Компютерні мережі
Компютерна графіка і веб-дизайн
Обрати дві з шести дисциплін
Оптимізація та просування сайтів в МЕК
Мережеві технології та системи адміністрування
Економіко-математичне моделювання світогосподарських звязків
деталі
Основи організації баз даних або Компютерна безпека в ЕК або Обробка графічної інформації деталі
Курс 4, семестр 8
Інтелектуальні технології управління або Маркетинг в соцмережах або Стартапи в сфері МЕК деталі