Вибіркові дисципліни ОП «Міжнародні відносини та регіональні студії», бакалаврський РВО, 2023/2024 н.р.


Освітня програма: «Міжнародні відносини та регіональні студії»


Рівень вищої освіти: БАКАЛАВР
Курс 2, семестр 3
Історія та культура Китаю або Цивілізації світу деталі
Основи економічної теорії або Економіка України або Соц-економ. географія деталі
Курс 2, семестр 4
Інтеграційні процеси в сучасних МВ або Міжнародні організації або Міжнародно-правові механізми регулювання в МВ деталі
Політико-правові системи Азії та Африки або Суспільно-політичні трансформації країн Сходу або Етноцивілізаційні процеси країн Сходу деталі
Курс 3, семестр 5
Зовнішньоекономічні відносини в пострадянському просторі або МВ в пострадянському просторі або Політичні еліти країн пострадянського простору деталі
Ділові сучасні документи та кориспонденція або Основи журналістики або Основи менеджменту деталі
Міжнародні економічні відносини або Світова економіка або Міжнародний бізнес деталі
Курс 3, семестр 6
Організація міжнародного туризму або Світова туристична політика або Туристична політика зарубіжних країн деталі

Зробити вибір за допомогою Е-деканату.