Вибіркові дисципліни освітньої програми «Міжнародні відносини та регіональні студії: європеїстика» (другий (магістерський) РВО) 2021/2022 н.р.


Спеціальність: «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
Освітня програма: «Міжнародні відносини та регіональні студії: європеїстика»


Рівень вищої освіти: МАГІСТР
Курс 1, семестр 2
Європейські студії або Підприємницька діяльність в країнах ЄС деталі обрати
Геополітика та геостратегія сучасного світу або Символіка країн та народів світу деталі обрати
Друга іноземна мова (німецька) або Друга іноземна мова (французька) або Друга іноземна мова (польська) деталі обрати
Курс 2, семестр 3
Публічна дипломатія або Політичний консалтинг деталі обрати
Корпоративна культура та лідерство /
Креативний маркетинг /
Тайм-менеджмент /
Прес-служба
Потрібно обрати одну

з представлених вище дисциплін
деталі обрати
Дипломатичний корпус сучасної України Сучасні соціально-економічні процеси в Польщі деталі обрати
Друга іноземна мова (німецька) або Друга іноземна мова (франузька) або Друга іноземна мова (польська) деталі обрати