Вибіркові дисципліни ОП «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії: сходознавство», магістерський РВО, 2023/2024 н.р.


Освітня програма: «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії: сходознавство»


Рівень вищої освіти: МАГІСТР
Курс 2, семестр 3
Міжкультурні комунікації або Тайм-менеджмент або Прес-служба або Лідерство та упр. людськ. капіталом деталі
Публічна дипломатія або Політичний косалтинг деталі

Зробити вибір за допомогою Е-деканату.