Вибіркові дисципліни ОП «Міжнародна та європейська економічна інтеграція», магістерський РВО, 2023/2024 н.р.


Освітня програма: «Міжнародна та європейська економічна інтеграція»


Рівень вищої освіти: МАГІСТР
Курс 1, семестр 2
Смарт-спеціалізація регіонів або Стратегія регіон. розвитку: європейський контекст або Соц. підприємництво в країнах ЄС деталі
Експорт. стратегії України в умовах суч. інтеграційних процесів або Експортний потенціал і оцінка експортних можливостей або Сучасний спільний ринок країн ЄС деталі
Міжнародні логістичні операції або Євроінтеграція або Новітні технології і методи аналізу МЕВ деталі

Зробити вибір за допомогою Е-деканату.