Вибіркові дисципліни ОП «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», магістерський РВО, 2023/2024 н.р.


Освітня програма: «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Щосеместру студент може обрати три дисципліни для вивчення. Для вибору доступні предмети, наведені у списку відповідного семестру. Будь-яку дисципліну можна обрати лише один раз.


Рівень вищої освіти: МАГІСТР
Курс 2, семестр 3
Система та механізми здійснення зовнішньої політики
Аналіз та прогнозування зовнішньої політики
Зовнішня політика в епоху трансформацій
Міжнародний розвиток та допомога
Механізми регулювання міжнародних відносин
Логістика політичних стратегій у міжнародних відносинах
Інформаційно-аналітичне забезпечення візитів та переговорів
Організація дипломатичних брифінгів та прес-конференцій
PR-технології у міжнародних відносинах
Необхідно обрати три дисципліни з переліку
деталі

Зробити вибір за допомогою Е-деканату.