Наукові роботи 2016–2014

Наукові роботи 2016–2014 →
Наукові роботи 2013–2008 →
Наукові роботи 2007–1998 →
Резюме →


2016

 1. Shostak, I., Matyushenko, I., & Danova, M. (2016). Results of Foresight-Research of Development Nanotechnology Industry for the Next Economy in Ukraine. British Journal of Economics, Management & Trade, United Kingdom, London; USA, Wilmington; India, Gurgaon, 11 (1), 1-15.
  Завантажити файл →
 2. Matyushenko, I. (2016). Prospects for Information Economy in Ukraine Using Grid-computations Based on Nbic-technologies. British Journal of Economics, Management & Trade, United Kingdom, London; USA, Wilmington; India, Gurgaon, 12 (3), 1-18. [Electronic resource]. – Access mode : http://sciencedomain.org/issue/1573. (ISI Web of Science; DOI: 10.9734/BJEMT/2016/24151).
  Завантажити файл →

2015

 1. Купріянова В.С. Стан та перспективи розвитку безпілотних літальних апаратів в Україні / В. С. Купріянова, І. Ю. Матюшенко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2015. – №50. – С. 334-340.
 2. Кизим М. О. Форсайт-прогнозування пріоритетних напрямів розвитку нанотехнологій і наноматеріалів у країнах світу й Україні : моногр. / М. О. Кизим, І. Ю. Матюшенко, І. В. Шостак, М. О. Данова. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2015. – 272 с.
  Завантажити файл →
 3. Кизим М. О. NBIC-технології як ключовий фактор розвитку ІКТ і мікроелектроніки в країнах світу і Україні : моногр. / М. О. Кизим, І. Ю. Матюшенко // Монографія. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2015. – 432 с.
  Завантажити файл →
 4. Матюшенко І. Ю. 3.3. Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності машинобудівної галузі України в умовах міжнародної інтеграції / І. Ю. Матюшенко // Трансформація міжнародних економічних відносин в епоху глобалізації : моногр. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. –316 с. – C. 225-233.
  Завантажити файл →
 5. Матюшенко І. Ю. Розділ 2. Потенціал і тенденції інноваційного розвитку високотехнологічних і традиційних секторів економіки України / І. Ю. Матюшенко та. інш. // Інноваційна Україна 2020: національна доповідь. За заг. ред. В. М. Гейця та інш.; НАН України. – К., 2015. – 336 с. – С. 36-82.
  Завантажити файл →
 6. Матюшенко І. Ю. Розділ 2. Українські реформи на європейському шляху / І. Ю. Матюшенко та інш. // Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році». – К. : НІСД, 2015. –684 с. – С.277-319.
 7. Купріянова В. С. Державна підтримка розвитку вертольотобудування в Україні / В. С. Купріянова, І. Ю. Матюшенко // Розвиток національної економіки: теорія і практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника» (03-04.04.2015). – Тернопіль : Крок, 2015. – C. 197-199.
 8. Матюшенко І. Ю. Перспективи створення в Україні сенсорних наукоємних продуктів з використанням NBIC-технологій / І. Ю. Матюшенко // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики/ Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (22-23.05.2015). – Х. : ФОП Александрова К.М., ВД «ІНЖЕК», 2015. – C. 189-196.
  Завантажити файл →
 9. Матюшенко І. Ю. Особенности применения Плана Маршалла для технологического обновления экономик стран мира / І. Ю. Матюшенко, Махмод Ахмед Юсф Елсеад // Актуальні проблеми міжнародних економічних відносин. Матеріали Х науково-практичної конференції (03.04.2015). – Х. : ХНУ ім.В.Н. Каразіна, 2015. – C. 201-208. – 362 с.
 10. Купріянова В. С. Державна підтримка розвитку безпілотних авіаційних комплексів в Україні / В. С. Купріянова, І. Ю. Матюшенко // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості. Тези доповідей IIІ Міжнародної науково-практичної конференції (14-16.05.2015). – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – C. 506-507.
 11. Matyushenko, I. (2015). Comprehensive modernization as a prerequisite economic recovery in Ukraine / Institutional framework for the functioning of the economy in the context of transformation. Collection of scientific articles (25-31 May 2015). – Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2015. – P. 23-28. – 344 p. [Electronic resource]. – Access mode: http://conf.at.ua/25-31.05.2015.pdf
  Завантажити файл →
 12. Matyushenko, I., Moiseienko, Yu., & Khanova, O. (2015). Prospects for creating material grounds for information economics on the basis of micro-electronic technologies and sensor enginery utilizing NBIC-technologies in Ukraine. British Journal of Economics, Management & Trade, United Kingdom, London; USA, Wilmington; India, Gurgaon, 9 (3), 1-16.
  Завантажити файл →
 13. Matyushenko, I., Buntov I., & Khanova, O. (2015). The next economy in Ukraine: developing alternative energy with the help of NBIC-technologies.British Journal of Economics, Management & Trade, United Kingdom, London; USA, Wilmington; India, Gurgaon, 9 (2), 1-19.
  Завантажити файл →
 14. Мatyushenko, I., Moiseienko, Yu., & Khanova, O. (2015). Prospects for constructing nano-bio-economics in Ukraine: using sensor systems on the basis of NBIC-technologies for medico-environmental and industrial needs. American Research Journal of Business and Management (An Academic Publishing House), USA, Chicago, 1 (2), 37-43. https://www.arjonline.org/papers/arjbm/v1-i2/4.pdf.
  Завантажити файл →
 15. Matyushenko, I., Goncharenko, N., & Michaylova, D. (2015). Future Considerations For Developing Energy Efficient Economy In Ukraine Using Light Emitting Diode (LED) Enginery On The Basis Of NBIC-Technologies. Global Journal of Management and Business Research, USA, Cambridge (Massachusetts); United Kingdom, London; India, Indore, 15 (5), 7-16.
  Завантажити файл →
 16. Matyushenko, I., & Khaustova, V. (2015). Modern trands on bioeconomy development in the world: the introduction of NBIC-technologies in biomedicine. Integrated Journal of British, India, Mumbai, 2 (2), 103-118.
  Завантажити файл →
 17. Matyushenko, I., & Moiseenko, Yu. (2015). Outlook on bioeconomy development in Ukraine: introduction of molecular and cell biotechnologies in 2010–2013. International Journal of Economics, Commerce and Management, United Kingdom, Rochester, 3 (5), 764-772.
  Завантажити файл →
 18. Мatyushenko, I. & Buntov, I. (2015). Prospects on bio-economy development: biotechnology in agriculture and environmental safety on the basis of NBIC-technologies, ACTA Innovations; RIC Pro-Akademia, Poland, Lodz, no.17.
  Завантажити файл →

2014

 1. Кизим М. О. Можливості і загрози від членства України в СОТ у зовнішній торгівлі продукцією високотехнологічних галузей в умовах співпраці з країнами ЄС і Митного союзу ЄВРАЗЕС / М. О. Кизим., І. Ю. Матюшенко, В. Є. Хаустова, О. В. Козирєва, Д. М. Костенко, Ю. М. Моісеєнко, І. Ю. Бунтов // Проблеми економіки. – 2014. – №1. – С. 6-25.
  Завантажити файл →
 2. Кизим М. О. Можливості та загрози від членства України в СОТ для машинобудування в умовах співпраці з країнами ЄС і Митного союзу ЄВРАЗЕС / М. О. Кизим, А. Д. Олійник, І. Ю. Матюшенко, В. Є. Хаустова, Ш. А. Омаров, Ю. М. Моісеєнко, І. Ю. Бунтов // Бізнес Інформ. – 2014. – №2. – С. 59-70.
  Завантажити файл →
 3. Кизим М. О. Можливості і загрози від членства в СОТ для України у зовнішній торгівлі м'ясо-молочною продукцією з країнами ЄС і Митного союзу ЄВРАЗЕС / М. О. Кизим, І. В. Ярошенко, І. Ю. Матюшенко, І. Б. Семигуліна, Ю. М. Маханьова // Бізнес Інформ. – 2014. – №3. – С. 8-21.
  Завантажити файл →
 4. Кизим М. О. Вплив асиметрії умов членства України в СОТ на її зовнішню торгівлю з країнами ЄС і Митного союзу ЄврАзЕС / М. О. Кизим, І. Ю. Матюшенко, С. В. Беренда, І. В. Ярошенко // Бізнес Інформ. – 2014. – №4. – С. 8-19.
  Завантажити файл →
 5. Кизим М. О. Можливості і загрози від членства в СОТ для України у виробництві і зовнішній торгівлі зерновими культурами з країнами ЄС і Митного союзу ЄВРАЗЕС / М. О. Кизим, І. В. Ярошенко, І. Ю. Матюшенко, І. Б. Семигуліна, Ю. М. Маханьова // Проблеми економіки. – 2014. – №2. – С. 7-24.
  Завантажити файл →
 6. Кизим М. О. Можливості і загрози від членства України в СОТ для металургійної галузі економіки в умовах співпраці з країнами ЄС і Митного союзу ЄВРАЗЕС / М. О. Кизим, В. В. Шпілевський, І. Ю. Матюшенко, В.Є. Хаустова, С. В. Антоненко // Проблеми економіки. – 2014. – №3. – С. 89-99.
  Завантажити файл →
 7. Матюшенко І. Ю. Підхід до автоматизації методології форсайт з визначення науково-технологічних пріоритетів наноіндустрії / І. Ю. Матюшенко, І. В. Шостак, М. О. Данова // Проблеми економіки. – 2014. – №2. – С. 121-131.
  Завантажити файл →
 8. Матюшенко І. Ю. Перспективи розвитку атомної енергетики і радіаційних технологій в Україні / І. Ю. Матюшенко // Бізнес Інформ. – 2014. – №12. – C. 254-266.
  Завантажити файл →
 9. Матюшенко І. Ю. Перспективи розвитку термоядерної енергетики в розвинених країнах світу і Україні / І. Ю. Матюшенко // Проблеми економіки, 2014. – №4. – C. 40-46.
  Завантажити файл →
 10. Матюшенко І. Ю. Біоекономіка: медичні біотехнології в світі і Україні / І. Ю. Матюшенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», 2014. – №9. – С. 52-58.
  Завантажити файл →
 11. Матюшенко І. Ю. Основні напрямки реалізації спільної політики ЄС в галузі досліджень і технологій при реалізації стратегії «Європа 2020» / І. Ю. Матюшенко, Д. О. Михайлова // Глобальні та національні проблеми економіки. – Миколаїв, 2014. – Випуск 2. – С. 102-107 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/2-2014/21.pdf.
  Завантажити файл →
 12. Матюшенко І. Ю. Основні напрямки програми ЄС з досліджень і інновацій «Горизонт 2020» і вибір пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки України / І. Ю. Матюшенко, Д. О.Михайлова // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна, серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». – Т.1. Економічні науки. Випуск 3. – 2014. – № 1144. – С.120-126.
  Завантажити файл →
 13. Оцінка наслідків членства України у Світовій організації торгівлі: моногр. / За заг. ред. проф. М. О. Кизима; проф. І. Ю. Матюшенка. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2014. – 212 с.
  Завантажити файл →
 14. Оцінка можливостей розширення і заміщення ринків збуту для продукції підприємств реального сектору України: моногр. / За заг. ред. проф. М. О. Кизима; проф. І. Ю. Матюшенка. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2014. – 280 с.
  Завантажити файл →
 15. Матюшенко И. Ю. Глава 5. Стоимость рабочей силы как стимул развития интеллектуального капитала / И. Ю. Матюшенко // Человеческий капитал: теория и практика управления в социально-экономических системах: моногр./ Р.М.Нижегородцев; Под общ. ред. Р.М.Нижегородцева, С.Д. Резника. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 290 с. – С.89-103.
  Переглянути файл у каталозі →
 16. Matyushenko, I.,Khanova, O. (2014).Convergence of Nbic-Technologies as a Key Factor in the Sixth Technological Order' Development of the World Economy / Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics. Journal L´Association 1901 «SEPIKE». – Ausgabe 6. – Osthofen, Deutschland; Poitiers, France; Los Angles, USA, den 17.11.2014. – P. 118-123. – 210 p.
  Завантажити файл →
 17. Matyushenko, I. (2014). Ukraine-EuropeanUnion: perspectivesofintegration/ Cross-border cooperation in the framework of the European neighbourhood policy: The Eastern Partnership and Russia: monograph. – ACTA Innovations; RIC Pro-Akademia, Lodz, 2014. – 116 p.– P.40-57.
  Завантажити файл →
 18. Matyushenko, I.,Khanova, O., Kamasa, M. & Kiriuchin, A. (2014). Characteristic and potential of the Ukrainian-Russian borderlands in 2013 / Cross-border cooperation in the framework of the European neighbourhood policy: The Eastern Partnership and Russia: monograph. – ACTA Innovations; RIC Pro-Akademia, Lodz, 2014.– 116 p.– P. 59-79.
  Завантажити файл →
 19. Матюшенко І. Ю. Вплив асиметрії умов угоди про зону вільної торгівлі та асоціацію з Європейським союзом на розвиток виробничого сектору України / І. Ю. Матюшенко // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (22-23.05.2014). – Х. : ФОП Александрова К.М., ВД «ІНЖЕК», 2014. – С. 132-141.
  Завантажити файл →
 20. Матюшенко І. Ю. Перспективи застосування молекулярних і клітинних технологій в медицині України / І. Ю. Матюшенко // Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14-15.11.2014). – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2014. – С. 378-389.
  Завантажити файл →
 21. Матюшенко І. Ю. Можливості і загрози від вступу України до СОТ для машинобудування в умовах співробітництва з ЄС і МС ЄВРАЗЕС / І. Ю. Матюшенко, І. Ю. Бунтов, Ю. М. Моісеєнко // Актуальні проблеми міжнародних економічних відносин. Матеріали IХ науково-практичної конференції 04.04.14. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. – С. 270-278.