Публікації

Резюме
Кваліфікація
Наукова робота
Викладання
Публікації


СПИСОК
наукових та навчально-методичних праць
професора кафедри міжнародних економічних відносин
Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

Матюшенка Ігоря Юрійовича
(1998 - 2016 рр.)

Загальна кількість публікацій
(на 01.03.2016 р.)

Має 234 публікації, з них 214 наукових (в т.ч. 60 статей, опублікованих у фахових виданнях України, а також 12 статей в іноземних фахових виданнях з імпакт-фактором (4 з яких входять до ISIWebofSciencecitations)) та 10 авторських свідоцтв.

 • Кількість статей, опублікованих у реферованих журналах: 72 (економічні науки).
 • Кількість повідомлень на наукових конференціях: 74 (економічні науки).
 • Кількість наукових монографій: 42 (економічні науки).
 • Кількість патентів і авторських прав: 10 (технічні науки)

Навчально-методичні роботи:

 1. Бабушкин А. И. Финансы и кредит: сборн. задач / А. И. Бабушкин, М. П. Шумов, И. Ю. Матюшенко. – Х. : Харьк. авиац. ин-т, 1996. – 83 с.
 2. Матюшенко І. Ю. Банківські операції: навч. посібн. Частина 1 / І. Ю. Матюшенко, В. П. Божко. – Х. : Нац. аерокосміч. ун-т «ХАІ», 2000. – 140 с.
 3. Матюшенко І. Ю. Банківські операції: навч. посібн. Частина 2 / І. Ю. Матюшенко, В. П. Божко. – Х. : Нац. аерокосміч. ун-т «ХАІ», 2000. – 106 с.
 4. Матюшенко И. Ю. Валютный рынок и валютные операции : учебн. пособ. (гриф МОН Украины, лист № 2/1608 від 12.10.2000 р.) / И. Ю. Матюшенко. – Х. : Нац. аерокосміч. ун-т «ХАІ», 2001. – 58 с.
 5. Матюшенко И. Ю. Валютный рынок и валютные операции : учебн. пособие (гриф МОН Украины, лист № 2/1608 від 12.10.2000 р.) / И. Ю. Матюшенко. – Изд. 2, доп. и перераб. – Х. : Нац. аэрокосмич. ун-т, ФЛП Александрова К.М., 2005. – 60 с.
 6. Матюшенко І. Ю. Основи фінансового менеджменту : навч. посібн. (гриф МОН України, лист № 2/1608 від 12.10.2000 р.) / І. Ю. Матюшенко. – К. : Центр навчаль. літ-ри, 2003. – 220 с.
  Переглянути файл у бібліотеці →
 7. Матюшенко І. Ю. Іноземні інвестиції : навч. посібн. (гриф МОН України, лист № 14/18.2-1844 від 29.07.2004 р.) / І. Ю. Матюшенко, В. П. Божко. – К. : ВД «Професіонал», 2005. – 336 с.
 8. Матюшенко І. Ю. Інвестування (в контексті міжнародної інтеграції України) / І. Ю. Матюшенко. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – 396 с.
  Завантажити файл →
 9. Матюшенко І. Ю. Міжнародний інвестиційний менеджмент : навч. посібн. / І. Ю. Матюшенко. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. Семена Кузнеця, 2014. – 520 с.
  Завантажити файл →
 10. Матюшенко І. Ю. Розділ 10. Міжнародна інвестиційна діяльність / Міжнародні економічні відносини : підручник (гриф МОН України, лист № 1/11-5842 від 18.04.2014 р.) / за ред. А. П. Голікова, О. А. Довгаль; колектив авторів. – Х. : Видавництво ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 312-354. – 464 с.
  Завантажити файл →
 11. Матюшенко І. Ю. Євроінтеграція України в системі міжнародної економічної інтеграції : навч. посібн. / І. Ю. Матюшенко, С. В. Беренда, В.В. Рєзніков. – Х. : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2015. – 504 с.
  Переглянути файл →

Наукові роботи 2016–2014 →
Наукові роботи 2013–2008 →
Наукові роботи 2007–1998 →