Маковоз Олена Володимирівна


кандидат економічних наук, доцент

Профіль у Google Академії
ORCID ID

Контактна інформація:

Телефон: +38 (050) 902-86-68
Адреса: ауд. 378, майдан Свободи, 6, м. Харків, 61022
E-mail: makovoz@karazin.ua

Наукові інтереси:

економіка та управління підприємствами транспортної галузі

Вибрані публікації:

  1. Дикань В.Л., Маковоз О.В., Воловельська І.В., Економічна безпека підприємства Харків: УкрДАЗТ, 2010. – 300 с. (навч. посіб. З грифом МінмолодьспортуУкраїни)
  2. Дикань В.Л., Маковоз О.В., Токмакова І.Л., Зубенко В.О., Шраменко О.В.Стратегічне управління підприємством Харків: УкрДАЗТ, 2012. – 300с. (навч. посіб. З грифом МінмолодьспортуУкраїни)
  3. Маковоз О.В. Теоретична сутність кризових явищ в розвитку економічних систем Вісник економіки транспорту і промисловості: Зб. наук. праць. – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – № 53. – С. 131-136