Викладання

Резюме
Кваліфікація
Наукова робота
Викладання
Публікації

Викладання Матюшенко І.Ю.
(за станом на 01.03.2016 р.)

1. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації на 01.01.2016 р. склав 18,5 років, в т.ч. у ХНУ ім. В.Н. – 15,5 років.

2. Основні етапи педагогічної діяльності І. Ю. Матюшенка у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації:

2.1 (Харківський авіаційний інститут ім. М.Є. Жуковського)

Державний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

01.09.1995 р.– 30.06.1998 р.– старший викладач кафедри економіки;

01.09.1998 р. – 30.06.1999 р. – доцент кафедри економіки.

2.2 (Харківський державний університет)

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

01.09.1999 р. – 31.08.2008 р. – доцент кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин;

01.09.2008 р. – 15.02.2011 р. – професор кафедри міжнародних економічних відносин;

15.02.2011 р. – до теперішнього часу – професор кафедри міжнародних економічних відносин за основним місцем роботи.

3. Основні навчальні курси, які веде І. Ю. Матюшенко:

«Інвестування» (18 годин лекцій), «Міжнародні організації» (18 годин лекцій), «Міжнародний інвестиційний менеджмент» (24 години лекцій), «Експортний потенціал і методи його оцінки» (16 годин лекцій), «Євроінтеграція» (16 годин лекцій). До педагогічного навантаження входить робота в Державній екзаменаційній комісії, проведення практичних і семінарських занять, керівництво дипломними роботами магістрів і бакалаврів. Загальне навантаження за рік складає 772 години.

4. За курсами, які викладає І. Ю. Матюшенко, опубліковано 12 науково-методичних розробок, у тому числі 4 підручника/посібника з грифом Міністерства освіти і науки України (одноосібно та у співавторстві), основні з яких:

 1. Бабушкин А. И. Финансы и кредит: сборн. задач / А. И. Бабушкин, М. П. Шумов, И. Ю. Матюшенко. – Х. : Харьк. авиац. ин-т, 1996. – 83 с.
 2. Матюшенко І. Ю. Банківські операції: навч. посібн. Частина 1 / І. Ю. Матюшенко, В. П. Божко. – Х. : Нац. аерокосміч. ун-т «ХАІ», 2000. – 140 с.
 3. Матюшенко І. Ю. Банківські операції: навч. посібн. Частина 2 / І. Ю. Матюшенко, В. П. Божко. – Х. : Нац. аерокосміч. ун-т «ХАІ», 2000. – 106 с.
 4. Матюшенко И. Ю. Валютный рынок и валютные операции : учебн. пособ. (гриф МОН Украины, лист № 2/1608 від 12.10.2000 р.) / И. Ю. Матюшенко. – Х. : Нац. аерокосміч. ун-т «ХАІ», 2001. – 58 с.
 5. Матюшенко И. Ю. Валютный рынок и валютные операции : учебн. пособие (гриф МОН Украины, лист № 2/1608 від 12.10.2000 р.) / И. Ю. Матюшенко. – Изд. 2, доп. и перераб. – Х. : Нац. аэрокосмич. ун-т, ФЛП Александрова К.М., 2005. – 60 с.
 6. Матюшенко І. Ю. Основи фінансового менеджменту : навч. посібн. (гриф МОН України, лист № 2/1608 від 12.10.2000 р.) / І. Ю. Матюшенко. – К. : Центр навчаль. літ-ри, 2003. – 220 с.
 7. Матюшенко І. Ю. Іноземні інвестиції : навч. посібн. (гриф МОН України, лист № 14/18.2-1844 від 29.07.2004 р.) / І. Ю. Матюшенко, В. П. Божко. – К. : ВД «Професіонал», 2005. – 336 с.
 8. Матюшенко І. Ю. Інвестування (в контексті міжнародної інтеграції України) / І. Ю. Матюшенко. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – 396 с.
  Завантажити файл →
 9. Матюшенко І. Ю. Міжнародний інвестиційний менеджмент : навч. посібн. / І. Ю. Матюшенко. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. Семена Кузнеця, 2014. – 520 с.
  Завантажити файл →
 10. Матюшенко І. Ю. Розділ 10. Міжнародна інвестиційна діяльність / Міжнародні економічні відносини : підручник (гриф МОН України, лист № 1/11-5842 від 18.04.2014 р.) / за ред. А. П. Голікова, О. А. Довгаль; колектив авторів. – Х. : Видавництво ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 312-354. – 464 с.
  Завантажити файл →
 11. Матюшенко І. Ю. Євроінтеграція України в системі міжнародної економічної інтеграції : навч. посібн. / І. Ю. Матюшенко, С. В. Беренда, В.В. Рєзніков. – Х. : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2015. – 504 с.
  Переглянути файл →
У Додатку наведено Програми з навчальних дисциплін, які викладає Матюшенко І.Ю.

Додаток:

 1. Інвестування (всього – 72 год., лекцій - 18 год.; бакалавр);
  Завантажити файл →
 2. Євроінтерація (всього – 54 год., лекцій – 10 год.; магістр);
  Завантажити файл →
 3. Експортний потенціал і методи його оцінки (всього – 54 год., лекцій – 10 год., спеціаліст);
  Завантажити файл →
 4. Чинники успішного працевлаштування (всього – 90 год., лекцій – 18 год., магістр).
  Завантажити файл →