​Кваліфікація

Резюме
Кваліфікація
Наукова робота
Викладання
Публікації

професора кафедри міжнародних економічних відносин
Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

Матюшенка Ігоря Юрійовича

(на 01.03.2016 р.)

Освіта:

У 2013 році закінчив IC2 Institute from University of Texas at Austin (USA) за міжнародною програмою «Готовність до інновацій» (IR) як частини програми «Розвиток технологічного підприємництва» (TEDP) за підтримки CRDF Global.

У 2004 році закінчив Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю державне управління.

У 1997 році закінчив Харківський державний університет за спеціальністю «Фінанси та кредит», спеціалізація «Банківська справа».

У 1988 році закінчив Харківський авіаційний інститут ім. М.Є. Жуковського за спеціальністю «Літакобудування».

Вчений ступінь і звання:

  • Кандидат технічних наук з 21.05.1993 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Харківського авіаційного інституту ім. М.Є. Жуковського.
  • Старший науковий співробітник з 27.10.1994 року.
  • Доцент кафедри фінансів з 21.12.2000 року.
  • Професор кафедри міжнародних економічних відносин з 30.11.2015 року.

Академічний і науково-практичний досвід:

19-ти річний досвід викладання навчальних дисциплін з питань управління міжнародними інвестиціями, міжнародних фінансів, зовнішньоекономічних зв'язків та інтеграції України в ЄС, а також комерціалізації високих технологій у провідних харківських університетах, а саме: Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна, Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського, Харківський національному економічному університеті;

27-ми річний досвід досліджень в області міжнародних інвестицій та розвитку експорту, зовнішньоекономічних зв'язків, комерційного використання високих технологій, розвитку конвергенції знань, технологій і суспільства на базі NBIC (нано-, біо-, інфо- і когно-) технологій, проведення форсайтних досліджень з метою визначення пріоритетів науково-технічної діяльності України тощо.

Має значний досвід в області міждисциплінарних досліджень, науково-грантового управління.

Викладацький досвід:

Кафедра міжнародних економічних відносин факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу,

Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна

Професор

Жовтень 2007 р. – до тепер

Кафедра фінансів факультету економіки і менеджменту,

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського

Доцент

1995 - 2007

Кафедра технології металів і авіаційних матеріалів факультету авіадвигунобудування, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського

Старший науковий співро-бітник

1999 – 1997

Досвід державного управління:

Головне управління зовнішньоекономічної діяльності і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації

Начальник Головного управління

Червень 2010 р. – лютий 2011 р.

Головне управління зовнішньоекономічної діяльності і європейської інтеграції Харківської обласної державної адміністрації

Заступник начальника Головного управління

Серпень 2003 р. – червень 2010 р.

Управління міжнародних і міжрегіональних зв’язків управління економіки і торгівлі Харківської обласної державної адміністрації

Начальник управління

Січень 2001 р. – липень 2003 р.

Управління зовнішньоекономічної діяльності та інвестицій Головного управління економіки і комунального майна Харківської міської ради

Начальник управління

Серпень 1998 р. – грудень 2000 р.

Відділ зовнішньоекономічних зв’язків Головного управління економічного розвитку Харківської міської ради

Перший заступник начальника Головного управління – начальник відділу

Листопад 1997 р. – Липень 1998 р.

Досвід виробничої і комерційної діяльності:

Міжнародний інститут нових технологій Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського

Заступник директора – начальник сектору бізнес-планування

1995 р. – 1997 р.

Виробнича фірма «Технології імпульсних процесів і обладнання» (ТІМПО, Харків)

Старший науковий співробітник

1991 р. – 1995 р.

Нагороди і заохочення:

Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2008 р.), грамотою Міністерства промислової політики України (2007 р.), почесною грамотою Харківської облдержадміністрації та Харківської Обласної Ради, має подяки голови Харківської облдержадміністрації.

Лауреат премії ім. М. І. Туган-Барановського НАН України за видатні наукові роботи в галузі економіки (за цикл робіт «Високотехнологічні складові промислової політики України»), протокол президії НАНУ від 12.02.2014 р.

Інші навички і кваліфікації:

На середньому рівні володіє англійською, а також вільно володіє російською та українською мовами.

Значний досвід аналітичної роботи.

Вміння комунікувати і підтримувати мережеву взаємодію.