Наукова робота

Резюме
Кваліфікація
Наукова робота
Викладання
Публікації

професора кафедри міжнародних економічних відносин
Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

Матюшенка Ігоря Юрійовича

(на 01.03.2016 р.)

Сфера наукових інтересів:

 • міжнародні інвестиції, євроінтеграція, експортний потенціал;
 • науково-технологічна політика України в умовах асоціації з ЄС;
 • конвергенція знань, технологій і суспільства на базі NBIC-технологій;
 • форсайтні дослідження з метою вибору пріоритетів науково-технологічної політики в Україні.

Лауреат премії ім. М. І. Туган-Барановського НАН України за видатні наукові роботи в галузі економіки (за цикл робіт «Високотехнологічні складові промислової політики України»), протокол президії НАНУ від 12.02.2014 р.

Науковий керівник 4-х захищених аспірантів:

 • Полторак Н. І., захист дисертації на тему: «Оцінка якості цільових програм державної підтримки розвитку малого бізнесу» відбувся 03 жовтня 2008 р.;
 • Колесник В. В., захист дисертації на тему: «Податкове стимулювання розвитку інвестиційної діяльності» відбувся 26 грудня 2008 р.;
 • Купріянова В. С., захист дисертації на тему: «Механізм підтримки розвитку авіаційної промисловості у державних цільових програмах» відбувся 26 березня 2010 р.;
 • Маханьова Ю. М., захист дисертації на тему: «Розвиток зовнішньої торгівлі продукцією агропромислового комплексу України в умовах сучасних інтеграційних процесів» відбувся 27 листопада 2015 р.

Наразі керує підготовкою аспірантів та здобувачів за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини, а також за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Має 234 публікації, з них 214 наукових, в т.ч. 60 статей, опублікованих у фахових виданнях України, а також 12 статей в іноземних фахових виданнях з імпакт-фактором (4 з яких входять до ISI Web of Science citations) та 10 авторських свідоцтв.

Входить до складу наукової ради та редакційного складу низки іноземних наукових фахових журналів, а саме:

 1. Член ради академічних редакторів наукового журналу “British Journal of Economics, Management & Trade”,UK, London; USA, Wilmington; India, Gurgaon (Science domain International; [ISSN 2278-098X (Print), ISSN 2249-4413 (Online)]; http://sciencedomain.org/journal/20/editorial-board-members;
 2. Член наукової ради наукового журналу «ACTA Innovations», Польща, м.Лодзь (Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia; [ISSN 2300-5599 (Online)]; http://www.proakademia.eu/acta-innovations/rada-naukowa/205.html;
 3. Член редакційної складу наукового журналу «Applied Economics and Finance», США, м.Бевертон (RedfamePublishing; [ISSN 2332-7294 (Print), ISSN 2332-7308 (Online)]; http://redfame.com/journal/index.php/aef/about/editorialTeam;
 4. Член редакційної складу наукового журналу «Journal of Economics and Public Finance», США, м.Лос-Анжелес (SCHOLINK INC; [ISSN 2377-1038 (Print), ISSN2377-1046 (Online)]; http://www.scholink.org/ojs/index.php/jepf/about/editorialTeam.
Бере активну участь у науково-дослідницькій роботі кафедри міжнародних економічних відносин Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, а також Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку Національної Академії наук України, зокрема у 10 держбюджетних наукових тем, останні з яких: 0113U001401 «Трансформація міжнародних економічних відносин в епоху глобалізації» (2013-2015 рр.); 0114U1541 «Визначення пріоритетних напрямів розвитку і комерціалізації нанотехнологій в Україні» (2014-2015 рр.) тощо.

У 2015 р. брав участь у наукових дослідженнях НАН України, а саме: підготовці Національної доповіді «Інноваційна Україна 2020» (зокрема Розділу «Потенціал і тенденції інноваційного розвитку високотехнологічних і традиційних секторів економіки України»), а також у дослідженнях Національного інституту стратегічних досліджень – підготовці «Аналітичної доповіді до щорічного послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році» (зокрема Розділу «Українські реформи на європейському шляху»).

Приймає участь у виконанні грантів, зокрема: є учасником Регіонет (2014-2015 рр.) за проектом Європейського Союзу «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні», що впроваджується консорціумом GIZ International Services, GFA Consulting Group та Асоціацією агенцій регіонального розвитку України (ААРРУ); проекту Європейського Союзу «ЄС – Європейське сусідство – Росія: транскордонне співробітництво в рамках Регіональної політики» (2013 р.), що виконувався Європейською комісією, Центром досліджень і інновацій «PRO-AKADEMIA» та Інституту європейського в м. Лодзь (Польща). Крім того, Матюшенка І.Ю. згідно наказу від 15.09.2014 р. ректора ХНУ ім. В.Н. Каразіна призначено відповідальною особою за виконання умов співробітництва «Lodzkie of energy» між Центром досліджень і інновацій «PRO-AKADEMIA», що виступає в якості координатора Кластеру «Біоенергетика для регіону» (м. Лодзь, Польща), та Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна.

Брав участь у 74 конференціях, у тому числі:

 1. Міжнародній науково-практичній конференції «Institutionalframeworkfor the functioning of the economy in the context of transformation», Canada, Montreal, 25-31 May 2015 – опубліковано тези.
 2. Міжнародній науково-практичній конференції «Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики», Харків, 22-23 травня 2015 року – опубліковано тези.
 3. Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток національної економіки: теорія і практика» Івано-Франківськ – Тернопіль, 3-4 квітня 2015року – опубліковано тези.
З 2010 р. як керівник секції входить до оргкомітету щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентоспроможність та інновації», що проводиться Науково-дослідним центром індустріальних проблем розвитку НАН України, Харківським національним економічним університетом ім. С. Кузнеця, Варшавським технологічним університетом «Варшавська політехніка» (Польща), Економічним університетом Братислави (Словаччина), Університетом м. Страсбурга (Франція), Університетом Прикладних наук Верхньої Австрії (Австрія).

Перелік науково-дослідних тем і грантів додається.

Перелік науково-дослідних тем і грантів, в яких приймав участь І.Ю. Матюшенко

Посада

Період

Організація, що підтримувала дослідження

Назва

15.

Учасник проекту

REGIONET

2014 - 2016

Європейська Комісія, Українська мережа REGIONET

(regionet.org.ua)

EU Project

«Підтримка політики регіонального розвитку в Україні»

14.

Старший науковий співробітник

2014 - 2015

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку,

Національна академія наук України

«Визначення пріоритетних напрямів розвитку і комерціалізації нанотехнологій в Україні»,

0114U001541

13.

Старший науковий співробітник

2014

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку,

Національна академія наук України

«Потенціал інноваційного розвитку традиційних секторів промисловості в контексті розвитку NBIC-технологій в Україні»,

0114U005235

12.

Учасник проекту

2013

CRDF Global,

IC2 Institute, University of Texas at Austin, USA

Міжнародна програма «Готовність до інновацій» (IR) як частина програми «Розвиток технологічного підприємництва» (TEDP) за підтримки CRDFGlobal та IC2 Institute, University of Texas at Austin, USA

11.

Учасник проекту

2013

Європейська Комісія, RIC PRO-AKADEMIA, European Institute in Lodz

Проект ЄС

«ЄС - Європейське сусідство - Росія: транскордонне співробітництво в Рамках Регіональної політики»

10.

Старший науковий співробітник

2012 - 2014

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку,

Національна академія наук України

«Наукове обгрунтування структуризації економічних реформ в Україні та її регіонах на 2012-2014 рр.»

0111U009461

9.

Старший науковий співробітник

2012

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку,

Національна академія наук України

«Державне управління науково-технічним та інноваційним розвитком регіонів» на 2010-2012 рр.,

0109U007958.

8.

Старший науковий співробітник

2011

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку,

Національна академія наук України

«Модель формування регіональних кластерних структур»,

0107U006354

7.

Старший науковий співробітник

2011

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку,

Національна академія наук України

«Проблеми і перспективи соціально-економічного та політико-правового розвитку України»,

0108U005799

6.

Старший науковий співробітник

2011

Північно-східний науково-дослідний центр НАН України та МОН України

«Програма науково-технічного та інноваційного розвитку регіону на період до 2015 року»,

Contract №1446/11 from 06.06.2015

5.

Старший науковий співробітник

2009 - 2011

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку,

Національна академія наук України

«Стратегія розвитку високотехнологічних галузей промислового комплексу України в рамках цільової комплексної програми «Україна-ХХІ століття: стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку» на 2007-2011 роки»,

0107U006356.

4

Старший науковий співробітник

2009

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку,

Національна академія наук України

«Розробка стратегії розвитку високотехнологічних галузей економіки Харківської області»,

0109U005081

3.

Старший науковий співробітник

2004 - 2005

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку,

Національна академія наук України

«Стратегія соціально-економічного розвитку Харківської області на період до 2015», 0107U009113.

2

Старший консультант, учасник програми

2000

USAID

«Державне управління інвестиціями для регіонального економічного розвитку» в рамкахпрограмиUSAID«Харківська ініціатива»

1

Консультант, учасник навчального туру

1999

TACIS,

IMI International, Ireland

«Програма надання стратегічної допомоги підприємствам» навчальний тур До Ірландського інституту менеджменту, Дублін, Ірландія, PTUK 9501.

Як складова проектуTACIS«Підтримка післяприватизаційного розвитку підприємств у Харківській області»