Наука


Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу має потужний науково-педагогічний потенціал. На факультеті працює близько 100 висококваліфікованих науковців та викладачів, які беруть участь у наукових дослідженнях, інноваційних проектах, організовують наукові конференції та публікують результати своєї діяльності у наукових виданнях університету, України та інших країн.

Рекомендації щодо користування наукометричною базою Scopus.

З метою активізації підготовки кадрів вищої кваліфікації на факультеті діє аспірантура, працює спеціалізована вчена рада К 64.051.25 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.02 — «Світове господарство і міжнародні економічні відносини».

Спільно з фахівцями економічного факультету видається Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, економічна серія. З 2012 року започатковано Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Міжнародні відносини, економіка, країнознавство, туризм».

Науковці факультету здійснюють дослідження за науковими темами кафедр:

  1. Кафедра міжнародних економічних відносин проводить науково-дослідну роботу за темою «Глобалізація та регіоналізація як вектори розвитку міжнародних економічних відносин»
  2. Науково-дослідна тема кафедри туристичного бізнесу: «Міжнародний туризм як фактор економічної та суспільно-політичної модернізації країн Центральної та Східної Європи».
  3. Кафедра економічної теорії виконує науково-дослідну роботу за темою «Інституційні перетворення в умовах сучасного розвитку світової економіки».

На сайті факультету, персональних сторінках науковців та викладачів представлено інформацію щодо участі у наукових дослідженнях, інноваційних проектах, а також основні наукові, науково-методичні публікації.


Інформація для науковців факультету МЕВ та ТБ щодо можливості брати участь в Рамковій програмі Європейського Союзу "Горизонт 2020"
завантажити презентацію

Яндекс.Метрика