Завершений проєкт: модуль Жана Моне «Зовнішня політика Європейського Союзу»


Модуль Жана Моне «Зовнішня політика Європейського Союзу» (600222-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE) реалізується на факультеті міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу кафедрою міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки, проведення якого розраховане на три навчальні роки (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021)

Робоча група проекту
Публікації в рамках проєкту
Презентація заходів, реалізованих в рамках проєкту

Фотоальбом проєкту, фотозвіт Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу» 11 квітня 2019 року, фотозвіт Науково-практичного круглого столу «Європейська дипломатія у ХХІ столітті» 21 грудня 2018 року


Опис Модулю

Європейський Cоюз є однією з головних сил у світовій політиці. На сьогоднішній день Брюссель займає друге місце – після Вашингтону – у списку міст, в яких розташована найбільша кількість дипломатичних представництв. У той же час, Європейський союз є однією з найбільш динамічних регіональних організацій у світі з унікальним політичним та правовим статусом. Для України, яка бореться за свій Європейський вибір та спрямовує зусилля на встановлення сильних економічних та політичних зв’язків з Європейським союзом, дуже важливо розуміти ключові принципи зовнішньої політики Європейського союзу, її проблеми, пріоритети, результати та наслідки. Інтеграція до Європейського політичного, економічного та правового простору на підставі імплементації Угоди про асоціацію вимагає хороших знань Європейських інститутів, стандартів та цінностей. Участь України у процесі європейської інтеграції є викликом не тільки державі Україна, але й системі її вищої освіти. У відповідь на нові потреби українського суспільства університети/факультети відкривають нові програми та запроваджують нові курси.

Мета та завдання проекту

FPofEU відповідає майже всім специфічним цілям Модуля Жана Моне:

1. «Сприяє науково-дослідній роботі та першому педагогічному досвіду молодих дослідників, вчених та практиків з питань Європейського союзу»: проект орієнтований на студентів, що здобувають ступінь магістра, та спрямований на заохочення їх науково-дослідної діяльності у сфері досліджень Європейського союзу; до команди проекту (залучених співробітників) входять як молоді, так і досвідчені науковці (викладачі); напрями діяльності проекту – обговорення за круглим столом, конференції та конкурси науково-дослідних робіт за темами, пов’язаними з Європейським союзом, направлені на популяризацію європейських досліджень серед професорсько-викладацького складу та студентів.

2. «Сприяє опублікуванню та поширенню результатів академічних досліджень»: фінансові ресурси проекту використовуватимуться для написання та опублікування підручника із зовнішньої політики Європейського союзу, організації та проведення конференцій та круглих столів та публікації матеріалів за результатами їх проведення.

3. «Створює інтерес до Європейського союзу та закладає основу для майбутніх полюсів європейських знань, особливо в країнах-партнерах»: європейський вибір – це вибір молодого покоління: у 2014 році студенти були головною силою Євромайдану; курс сприятиме поширенню знань про Європейський союз, його цінності та принципи серед молоді – студентів-магістрів.

4. Запроваджує індивідуальні курси зі специфічних питань Європейського Союзу, які є актуальними для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки.

Основні цілі FPofEU:

 • визначити основні історичні, філософські, правові та інституційні фактори зовнішньої політики Європейського союзу;
 • розглянути правові аспекти, учасників та порядок прийняття рішень у сфері зовнішньої політики Європейського союзу;
 • проаналізувати зовнішню політику Європейського союзу в глобальному контексті з фокусом на зовнішню політику сусідства, відносини з США, Росією, Китаєм та багатосторонніми організаціями;
 • надати базову інформацію про сучасні проблеми, як внутрішні, так і зовнішні, європейської інтеграції та розширення Європейського союзу;
 • розкрити ключові питання зовнішньої політики Європейського союзу (демократія та популяризація прав людини, протидія тероризму, контроль над озброєнням, гуманітарна допомога тощо);
 • проаналізувати спільну зовнішню політику та політику безпеки, спільну політику безпеки та оборони.

Навчальні цілі FPofEU:

Після завершення курсу слухачі зможуть:

 • розкрити історію розвитку зовнішньої політики Європейського союзу та її значення для процесу європейської інтеграції;
 • розкрити зміст правового регулювання зовнішньої політики Європейського союзу, процес здійснення політики та учасників;
 • розуміти глобальні аспекти зовнішньої політики Європейського союзу, політичні причини та наслідки рішень зовнішньої політики Європейського союзу для регіонів та країни;
 • пояснити головні сучасні проблеми в сфері зовнішньої політики Європейського союзу;
 • визначити політичні, соціальні, культурні, правові та економічні питання сучасної співпраці між Європейським союзом та Україною.

Для факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Модуль Жана Моне – це унікальна можливість започаткувати новий курс. Оскільки він є новим для професорсько-викладацького складу, необхідна методологічна допомога – тож FPofEU передбачає запрошення іноземних експертів (професорів).

Проект надає кафедрі ресурси для встановлення професійних зв’язків із іноземними професорами, сприяє обміну ідеями, навчальним досвідом та практикою між університетами ЄС та українськими вишами, популяризує європейські дослідження у Східній Україні, стимулює науково-дослідну та навчальну діяльність викладачів факультету в сфері досліджень Європейського союзу.

Структура курсу побудована за підручником «Зовнішня політика Європейського союзу» – ‘Foreign Policy of European Union’ by Stephan Keukeleire and Tom Delreux (2-е изд., 2014 г.). FPofEU складається з 120 навчальних годин на рік. Він спрямований на забезпечення розуміння зовнішніх відносин та зовнішньої політики Європейського союзу, включаючи (але не обмежуючись) спільну зовнішню політику та політику безпеки, спільну політику безпеки та оборони, зовнішню політику у сфері забезпечення прав людини, зовнішню екологічну політику, торгівлю та енергетику, розвиток та розширення тощо.