Типові питання


1. За якими спеціальностями готують фахівців на факультеті міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу?

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу готує бакалаврів за спеціальностями/ освітніми програмами: «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародна логістика і митна справа», «Міжнародний бізнес», «Міжнародні фінанси», «Міжнародна електронна комерція», «Туризм», «Готельно-ресторанна справа», «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації», «Міжнародні відносини та регіональні студії», «Міжнародні відносини».

Термін навчання — 4 роки.

На базі підготовки бакалавра проводиться підготовка магістрів (термін навчання — 1 рік 4 місяці) за спеціальностями «Міжнародні економічні відносини» (3 освітні програми: «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародна та європейська економічна інтеграція», «Міжнародний бізнес»), «Туризм», «Готельно-ресторанна справа», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (5 освітніх програм: «Міжнародні комунікації»; «Міжнародна інформаційна безпека», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Міжнародні відносини та регіональні студії: сходознавство», «Міжнародні відносини та регіональні студії: європеїстика»).

2. Яка вартість навчання на факультеті міжнародних відносин та туристичного бізнесу?

Вартість навчання на факультеті міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу на денній формі навчання складає:

 • «Міжнародні економічні відносини»: бакалавр — 21500 грн., магістр — 24600 грн.;
 • «Міжнародна логістика і митна справа»: бакалавр — 17300 грн.
 • «Міжнародний бізнес»: бакалавр — 17300 грн., магістр — 24600 грн.;
 • «Міжнародні фінанси»: бакалавр — 17300 грн.;
 • «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації»: бакалавр — 21500 грн.;
 • «Туризм»: бакалавр — 17300 грн.; магістр — 16110 грн.;
 • «Готельно-ресторанна справа»: бакалавр — 17300 грн., магістр — 16110 грн.;
 • «Міжнародні відносини та регіональні студії»: бакалавр — 17300 грн.;
 • «Міжнародна електронна комерція»: бакалавр — 17300 грн.;
 • «Міжнародні відносини»: бакалавр — 17300 грн.;
 • «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»: магістр — 24600 грн.

Вартість навчання на факультеті міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу на заочній формі навчання складає:

 • «Міжнародні економічні відносини»: бакалавр — 6300 грн., магістр — 14230 грн.
 • «Туризм»: бакалавр — 6300 грн., магістр — 9490 грн.;
 • «Готельно-ресторанна справа»: бакалавр — 6300 грн.

3. Який обсяг бюджетних місць (бакалаврат) на факультеті міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу?

ДЕННА форма навчання

Освітня програма Ліцензійний обсяг,
2019 рік вступу
Кількість бюджетних

місць,
2018 рік вступу
Готельно-ресторанна справа 50 9
Туризм 50 13
Міжнародна інформація та міжнародні комунікації 50 7
Міжнародні відносини та регіональні студії 50 6
Міжнародні відносини 75 0
Міжнародні економічні відносини 65 8
Міжнародна логістика і митна справа 40 4
Міжнародний бізнес 25 2
Міжнародні фінанси 25 0
Міжнародна електронна комерція 25 0

ЗАОЧНА форма навчання

Освітня програма Ліцензійний обсяг,
2019 рік вступу
Кількість бюджетних

місць,
2018 рік вступу
Готельно-ресторанна справа 30 0
Туризм 50 0
Міжнародні економічні відносини 25 0

4. Які документи потрібно подавати для вступу?

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами здобуття освіти подають заяви:

1)тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

2) тільки у паперовій формі:

 • для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів в Університеті та/або квотою-1, квотою для іноземців відповідно до Правил прийому;
 • для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Умов прийому та Правил прийому;
 • для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до Умов прийому та Правил прийому;
 • за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;
 • у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів, якщо вступник не зареєстрував електронний кабінет раніше;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення в фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

Детальніше — див. Правила прийому до університету.

5. Сертифікати з яких предметів потрібно подавати?

Для вступу на факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу вступниками подаються сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з таких предметів:

2019 рік:

6. Які вагові коефіцієнти мають конкурсні предмети при вступі на факультет?

 • Українська мова та література — 0,2
 • Іноземна мова — 0,4
 • Математика або Історія України або Географія — 0,3
 • Атестат про здобуття середньої освіти — 0,1

7. Яким може бути мінімальний бал сертифікату?

 • Українська мова та література — 100
 • Іноземна мова — 110
 • Математика або Історія України або Географія — 110

8. Чи дійсний сертифікат минулих років?

Відповідно до Правил прийому до Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна в 2019 році: у 2019 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються з сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 та 2019 років.

9. Які форми навчання є на факультеті міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу?

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу здійснює підготовку фахівців за денною та заочною (з елементами дистанційної) формами навчання. На денній формі навчання готують фахівців за спеціальностями «Міжнародні економічні відносини» (освітні програми: «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародний бізнес», «Міжнародні фінанси», «Міжнародна логістика і митна справа», «Міжнародна електронна комерція»), «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (освітні програми: «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації», «Міжнародні відносини та регіональні студії»), «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»; на заочній — за спеціальностями «Міжнародні економічні відносини», «Туризм», «Готельно-ресторанна справа».

10. Чи видається диплом міжнародного зразка?

Випускникам видається додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка (diploma supplement). Додаток містить опис характеру, рівня, контексту, змісту і статусу навчання, детальні відомості про освітні компоненти та результати навчання, професійні права, інформацію про національну систему вищої освіти, а також персональні дані про особу, занесені до ЄДЕБО. Додаток оформлюється українською та англійською мовами.

Додаток до диплому про вищу освіту європейського зразка (diploma supplement) виготовляється та отримується разом з дипломом державного зразка. За більш детальною інформацією необхідно звертатися до деканату факультету (північний корпус університету, 3 поверх, 375 каб.)

11. Чи надається гуртожиток?

Так, студентам з інших міст надається гуртожиток. Відповідальний — заступник декана з виховної роботи А.П. Гуслєв.

12. Чи є підготовчі курси?

Центр довузівської освіти університету проводить підготовку за предметами незалежного оцінювання якості знань за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки. Зокрема, українська мова, українська література, історія України, математика, фізика, хімія, біологія, географія, англійська мова.

Форми занять — вечірня, недільна та заочна. Початок занять — по мірі комплектування груп, заняття проводяться в головному корпусі університету, майдан Свободи, 4. Час занять: по буднях — з 17:00, по суботах та неділях — з 9:00. Кількість предметів та тривалість навчання визначає учень на власний розсуд.

Докладна інформація за телефоном: (057) 707-52-70, електронна пошта: cdo@univer. kharkov. ua

13. Ким я можу працювати після закінчення університету?

Сфера діяльності випускників факультету: підприємства і організації, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, туристичні агенції, торгівельні представництва за кордоном, митниця, відділи державної адміністрації, податкові органи, апарат Верховної Ради України, дипломатична та консульська служба, вищі навчальні заклади, заклади готельно-ресторанного господарства тощо. Детальніше про працевлаштування випускників факультету можна дізнатися тут.

Яндекс.Метрика