Освітньо-професійні програми


На цій сторінці у відкритому доступі розміщена повна інформація про затверджені освітньо-професійні програми факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти.

З метою отримання зауважень та пропозиції відповідних зацікавлених сторін (стейкхолдерів) проекти освітньо-професійних програм оприлюднюються на цій сторінці з відповідним анонсом не пізніше ніж за місяць до їх затвердження або внесення змін до них.

Зауваження та пропозиції зацікавлених сторін (стейкхолдерів) щодо змісту, форм та методів навчання за освітньо-професійними програмами приймаються через офіційну електронну пошту факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу: irtb@karazin.ua.

Також на цій сторінці публікуються відгуки-рецензії відповідних з зацікавлених сторін (стейкхолдерів) щодо освітньо-професійних програм факультету (за наявності).


БАКАЛАВРАТ: ЗАТВЕРДЖЕНІ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ


Освітня програма 17-21 18-22 19-23 20-24 21-25
Міжнародні економічні відносини PDF PDF PDF PDF PDF
Міжнародна логістика і митна справа PDF PDF PDF PDF PDF
Міжнародний бізнес PDF PDF PDF PDF PDF
Міжнародні фінанси PDF PDF PDF PDF PDF
Міжнародна електронна комерція PDF PDF PDF PDF
Міжнародна інформація та міжнародні комунікації PDF PDF PDF PDF
Міжнародні відносини PDF PDF PDF PDF
Міжнародні відносини та регіональні студії PDF PDF PDF PDF PDF
Туризм PDF PDF PDF PDF PDF
Міжнародний туристичний бізнес PDF PDF
Готельно-ресторанна справа PDF PDF PDF PDF PDF

БАКАЛАВРАТ: ПРОЄКТИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ


Освітня програма 21-25
проєкт
22-26 проєкт *Е-mail для пропозиій
та зауважень
Рецензії-відгуки
Міжнародні економічні відносини PDF PDF meo@karazin.ua
Міжнародна логістика і митна справа PDF PDF meo@karazin.ua
Міжнародний бізнес PDF PDF i.a.derid@karazin.ua PDF
Міжнародні фінанси PDF PDF i.a.derid@karazin.ua PDF
Міжнародна електронна комерція PDF PDF n.danko@karazin.ua
Міжнародна інформація та міжнародні комунікації PDF PDF l.novikova@karazin.ua PDF
Міжнародні відносини PDF PDF l.novikova@karazin.ua PDF
Міжнародні відносини та регіональні студії PDF PDF panasenko@karazin.ua
Туризм PDF PDF ivanposokhov@karazin.ua
Міжнародний туристичний бізнес PDF PDF evevtushenko@karazin.ua
Готельно-ресторанна справа PDF PDF n.danko@karazin.ua

МАГІСТРАТУРА: ЗАТВЕРДЖЕНІ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ


Освітня програма 17/19 18/19 19/20 20/21 21/22
Міжнародні економічні відносини PDF PDF PDF PDF PDF
Міжнародна і європейська економічна інтеграція PDF PDF PDF PDF
Міжнародний бізнес PDF PDF PDF PDF
Міжнародна інформаційна безпека PDF PDF PDF PDF
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії PDF PDF PDF PDF PDF
Міжнародні відносини та регіональні студії: європеїстика PDF PDF PDF PDF
Міжнародні відносини та регіональні студії: сходознавство PDF PDF PDF PDF
Туризм PDF PDF PDF PDF PDF
Готельно-ресторанна справа PDF PDF PDF PDF

МАГІСТРАТУРА: ПРОЄКТИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ


Освітня програма 21/22
проєкт
22/23 проєкт *e-mail для пропозицій
та зауважень
Рецензії-відгуки
Міжнародні економічні відносини PDF PDF meo@karazin.ua
Міжнародна і європейська економічна інтеграція PDF PDF meo@karazin.ua
Міжнародний бізнес PDF PDF i.a.derid@karazin.ua PDF
Міжнародна інформаційна безпека PDF PDF l.novikova@karazin.ua
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії PDF PDF l.novikova@karazin.ua
Міжнародні відносини та регіональні студії: європеїстика PDF PDF v.v.baranova@karazin.ua
Міжнародні відносини та регіональні студії: сходознавство PDF PDF s.lyman@karazin.ua
Туризм PDF PDF parfinenko@karazin.ua
Готельно-ресторанна справа PDF PDF n.danko@karazin.ua

АСПІРАНТУРА


Освітня програма 22-25 проєкт *e-mail для пропозицій та зауважень
Міжнародні економічні відносини PDF meo@karazin.ua

*Зауваження та пропозиції зацікавлених сторін (стейкхолдерів) щодо змісту, форм та методів навчання за ОПП приймаються через офіційну електронну пошту, вказану у відповідному рядку.

Яндекс.Метрика