Розклад заліків та екзаменів


Розклад заліків та екзаменів


Графіки додаткового складання літнього підсумкового семестрового контролю 2022/2023 н.р.

Рівень вищої освіти, курс Графік
бакалаврат, 1 курс PDF
бакалаврат, 2 курс PDF
бакалаврат, 3 курс PDF
магістратура, 1 курс PDF

Шановні студенти заочної форми навчання! Навчальні заняття, заліки та екзамени проводяться за розкладом (без перенесення термінів) в системі електронного навчання університету на платформі Moodle