Науково-методична комісія


З метою підготовки проектів нормативних, навчально-методичних документів (навчальних планів, робочих навчальних планів програм навчальних дисциплін тощо) та координації навчально-методичної діяльності кафедр на факультеті створено Науково-методичну комісію.

Положення про науково-методичну комісію факультету

Діяльність комісії спрямована насамперед на підвищення якості навчального процесу. Згідно до Положення про організацію освітнього процесу в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна основними напрямами роботи Науково-методичної комісії є:

  • аналіз науково-методичного забезпечення освітнього процесу на факультеті та розробка рекомендацій з підвищення якості навчання;
  • координація діяльності кафедр з розробки складових науково-методичного забезпечення навчального процесу;
  • сприяння виданню якісної навчальної та навчально-методичної літератури;
  • сприяння підвищенню педагогічної майстерності викладачів через організацію науково-методичних конференцій і семінарів, проведення тренінгів, майстер-класів, відкритих занять;
  • впровадження до навчального процесу новітніх освітніх технологій тощо.