Модуль Жана Моне «Зовнішня політика Європейського Союзу» 2018-2019 н.р.


Розклад проекту


МАТЕРІАЛИ ЗАНЯТЬ

ПОДІЇ В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

16–17 травня 2019 року

Відкриті заняття доцента кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки Доценко О. М. на теми: «Зовнішня економічна політика Європейського Союзу: український акцент» та «Проблеми поза реальною зовнішньою політикою. Охорона здоров’я, демографія», «Спільна зовнішня політика та політика безпеки». Було розглянуто зовнішньополітичні відносини ЄС та України, проаналізовано можливі варіанти майбутніх зносин. Також були розглянуті проблеми демографії, еміграції, охорони здоров’я та праці, розглянуто основні причини проблем та методика їх вирішення.


13–14 травня 2019 року

Відкриті заняття запрошеного професора проекту Арндта Кюннекке, професора публічного права та політології Федерального університету державного управління в м. Брюль, Німеччина. Професор Арндт Кюннекке прочитав заняття з теми: «Розширення Європейського Союзу», «Спільна зовнішня політика та політика безпеки» та «Спільна політика безпеки та оборони. Заняття проводилися англійською мовою із забезпеченням перекладу.


6–8 травня 2019 року

Відкриті заняття запрошеного професора Крістані Федеріки, доктора філософії, докторанта-дослідника університету Верони, Італія, Крістані Федеріка провела заняття на теми: «Політика Європейського Союзу у сфері торгівлі» та «Політика Європейського Союзу у сфері енергетики». Також проф. Крістані провела семінар щодо викладання курсів, пов’язаних з Європейським Союзом для викладачів кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки, звернувши увагу викладачів на методологію викладання практичного заняття, а саме групової роботи студентів, на прикладі вивчення теми: «Енергетична політика Європейського Союзу». Заняття та семінар проводився англійською мовою із забезпеченням перекладу.


19, 22 квітня 2019 року

Відкриті заняття завідувача кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки Новікової Л. В. на тему: «Європейський Союз та Україна» та «Боротьба з тероризмом у Європейському Союзі»


18 квітня 2019 року

Продовження циклу відкритих занять від доцента кафедри міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова, Рєзнікова Валерія Володимировича на тему: «Конкуренція з провідними державами: США. Росія, Китай».


16–17 квітня 2019 року

Відкриті заняття запрошеного професора Хосе Густаво Прієто Муньоза, доктора філософії, докторанта-дослідника факультету права в Турінському університеті, Італія. Хосе Густаво Прієто Муньоз провів занятті на теми: «Європейський Союз та багатосторонні організації» та «Зовнішня політика Європейського Союзу та Латинської Америка». Такж проф. Прієто Муньоз провів семінар щодо викладання курсів, пов’язаних з Європейським Союзом для викладачів кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки, звернувши увагу викладачів на методологію викладання проблемної лекції на прикладі вивчення теми: «Європейський Союз та багатосторонні організації». Заняття та семінар проводилися англійською мовою із забезпеченням перекладу.


15 квітня 2019 року

Відкриті заняття з теми: «Непоширення та контроль за експортом зброї» запрошеного професора Ларисси Фуртвенглер, аспірантки Гейдельбергського університету, Німеччина.Ззаняття проводилися англійською мовою із забезпеченням перекладу.


12 квітня 2019 року

Відкриті заняття запрошеного професора проекту Арндта Кюннекке, професора факультету публічного права та політології Федерального університету державного управління в м. Брюль, Німеччина. Професор Арндт Кюннекке прочитав заняття на тему: «Зовнішня політика сусідства Європейського Союзу». Також проф. Кюннекке провів семінар щодо викладання курсів, пов’язаних з Європейським Союзом для викладачів кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки, звернувши увагу викладачів на методологію викладання практичного заняття із застосуванням мультмедійних засобів навчання на прикладі вивчення теми: Зовнішня політика сусідства Європейського Союзу». Заняття та семінар проводилися англійською мовою із забезпеченням перекладу.


8–10 квітня 2019 року

Відкриті заняття запрошеного професора проекту Стефана Кірхнера, доцента Арктичного центру арктичного права в Університеті Лапландії у м. Рованіємі. Проф. Кірхнер прочитав лекції «Право та зовнішня політика Європейського Союзу відносно світового океану та Арктики» та «Екологічна політика Європейського Союзу». Також проф. Кірхнер провів семінар щодо викладання курсів, пов’язаних з Європейським Союзом для викладачів кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки, звернувши увагу викладачів на методологію викладання лекції-дискусії на прикладі вивчення теми: «Право та зовнішня політика Європейського Союзу відносно світового океану та Арктики». Заняття та семінар проводилися англійською мовою із забезпеченням перекладу (доц. Червяцова А. О.).


11 квітня 2019 року

Міжнародна науково-практична конференція науковців, практичних працівників, студентів, аспірантів, молодих учених «Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу», у роботі якої взяли участь науковці, практики, викладачі та студенти, зацікавлені в дослідженні питань проблем і перспектив зовнішньої політики Європейського Союзу. Конференція стала платформою обговорення стратегічних напрямів зовнішньої політики ЄС в умовах реальних загроз, які ставлять під сумнів саму ідею Європейського проекту, що приніс народам Європи безпрецедентний мир, процвітання та демократію.

Основними питаннями, які складали предмет обговорення, стали наступні: зовнішня політика Європейського Союзу: від національних інтересів до спільних цінностей; зовнішня політика Європейського Союзу та глобальне управління ХХІ століття; зовнішня політика Європейського Союзу, підтримання миру та сучасні виклики безпеці (тероризм, екстремізм, міграційні проблеми, економічна нестабільність, інформаційна безпека тощо); європейська політика сусідства, регіональне співробітництво, дипломатія; зовнішня політика Європейського Союзу та Україна. За результатами роботи конференції було видано збірку матеріалів конференції.


4 квітня 2019 року

Відкриті заняття доцента кафедри міжнародних економічних відносин імені Голікова А. П., Рєзнікова Валерія Володимировича: «Конкуренція з провідними державами: США. Росія, Китай» Було розглянуто головні національні інтереси країн на геополітичній арені, механізми їх реалізації та їх взаємодія.


29 березня та 3 квітня 2019 року

Відкриті заняття доцента кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки Червяцової А. О. «Права людини демократія та верховенство права». Було проаналізовано джерела правового регулювання та інститути правового захисту прав людини в ЄС. Окрему увагу було присвячено діяльності Європейського суду за прав людини та його відношенням з Європейським судом правосуддя.


25–27 березня 2019 року

Відкриті заняття доцента кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки Анакіної Т. М. «Природа зовнішньої політики ЄС» та «Зовнішня політика Європейського союзу та національна зовнішня політика держав-членів ЄС».


5 січня 2019 року

Цикл відкритих занять доцента кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки Червяцової А. О.: «Суб’єкти зовнішньої політики ЄС» та «Процедури прийняття рішень у сфері зовнішньої політики ЄС». Було розглянуто інституційну структуру ЄС та проаналізовано повноваження інституцій ЄС у сфері зовнішньої політики. Заняття проводилися українською та англійською мовами.


21 грудня 2018 року

Круглий стіл «Європейська дипломатія у ХХІ столітті» (новина на сайті), у роботі якого взяли участь науковці, практики, викладачі та студенти, які займаються проблематикою європейської дипломатії. За результатами роботи круглого столу було видано збірку матеріалів, присвячених викликам, які постали перед Європейською дипломатією у XXI столітті, а саме: європейська дипломатія та забезпечення міжнародного миру і безпеки; застосування інновацій у дипломатичній службі та інформаційна безпека; між співробітництвом та конкуренцією; проблеми економічної дипломатії; «традиційна» дипломатія vs. нові форми дипломатії (культурна дипломатія, наукова дипломатія, академічна дипломатія, народна дипломатія, тощо); дипломатичні відносини між Україною та Європейським Союзом: стан і перспективи, теоретичні аспекти міжнародної безпеки; безпековий вимір практичного втілення національних інтересів держави на міжнародній арені, питання міжнародного публічного права у контексті міжнародної безпеки, а також зосереджено увагу на визначенні ролі та місця України у глобальній та регіональних системах міжнародної безпеки.


12 грудня 2018 року

Команда проекту повідомляє про державну реєстрацію проекту Модуль Жана Моне «Зовнішня політика ЄС» у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі.


10 грудня 2018 року

Відбулися відкриті заняття доцента кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки, Анакіної Тетяни Миколаївни на тему: «Європейська інтеграція та зовнішня політика: історичний огляд» та заняття з теми: «Європейська інтеграція як ключовий пріоритет зовнішньої політики України: історичний аналіз». Під час курсу занять «Європейська інтеграція та зовнішня політика: історичний огляд» було проведено екскурс в історію створення ЄС та розібрані найважливіші історичні моменти створення ЄС. За другим заняттям «Європейська інтеграція як ключовий пріоритет зовнішньої політики України: історичний аналіз» акцент змістився на зовнішньополітичну євроінтеграційну орієнтацію України, де було розглянуто основні дії України для успішної євроінтеграції та було проведено історичний огляд становлення євроінтеграційної орієнтації зовнішньої політики України.


8–9,11–12 жовтня 2018 року

Курс відкритих занять доцента кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки Червяцової А. О.: «Зовнішня політика Європейського Союзу: основні поняття та суб’єкти». Під час заняття було розглянуто основні засади та функціональні механізми зовнішньої політики ЄС, слухачі заняття мали змогу познайомитись з Європейським Союзом та його політикою стосовно інших країн.


3 жовтня 2018 року

Презентація проекту Модуль Жана Моне «Зовнішня політика ЄС» (‘TheForeignPolicyoftheEU’).

Проект передбачає запровадження однойменного курсу (120 академічних годин), який складається з занять та семінарських занять (120 академічних годин), присвячених різним аспектам зовнішньої політики ЄС. До участі залучені іноземні викладачі (Італія, Фінляндія, ФРН та Швейцарія). У рамках програми Європейський Союз виділяє кошти університетам на започаткування викладання дисциплін, пов’язаних з тематикою європейської інтеграції та розвитку наукової діяльності в зазначеній сфері (презентація проекту, детальніше про програму).


28 серпня 2018 року

Проект у медіа: стаття про Модуль Жана Моне «Зовнішня політика ЄС» в газеті «Слобідський край» – «У харківському виші вперше викладатимуть європейську політику».


1 вересня 2018 року

На факультеті МЕВ та ТБ розпочався перший рік програми Модуль Жана Моне. До участі у проекті залучені викладачі кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки, яку очолює доц. Новікова Л. В. Заплановано заняття запрошених професорівА. Куннекє (два візити до університету), Х. Г. Прієто Муньоза, С. Кірхнера та Л. Фрутвенглер. Заняття відбуватимуться відповідно до розкладу. Презентація програми відбудеться 3 жовтня 2018 року.


19 липня 2018 року

Оголошено результати конкурсу проектів Жана Моне: факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу – серед переможців

Цього року з 905 грантових заявок для фінансування було відібрано 122. 14 проектів від України рекомендовані до фінансування, серед переможців – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна з проектом Модуль Жана Моне «Зовнішня політика ЄС», який набрав 95 балів із 100!