Підготовка аспірантів


Документи:

Тимчасовий стандарт вищої освіти 2020
Тимчасовий стандарт вищої освіти 2021

Освітньо-наукова програма 2016–2020
Освітньо-наукова програма 2018–2022
Освітньо-наукова програма 2019–2023
Освітньо-наукова програма 2020–2024
Освітньо-наукова програма 2021–2025
Освітньо-наукова програма 2022-2026 (проєкт)

Навчальний план

Зауваження та пропозиції щодо проєкту ОНП 2022-2026 надсилайте на електронну адресу marinashuba@karazin.ua.

Освітній процес у 2021/2022 навчальному році

Річний календарний графік, денна форма
Річний календарний графік, заочна форма


Анотації та робочі програми навчальних дисциплін

Сем Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
1 Філософські засади та методологія наукових досліджень Перепелиця О.М. PDF PDF
1,2 Іноземна мова (англійська) для аспірантів Шамаєва Ю.Ю. PDF PDF
1 Підготовка наук. публікацій та презент. результатів досліджень Ханова О.В. PDF PDF PDF
2 Глобальні виклики в системі МЕВ та світового господарства Довгаль О.А. PDF PDF PDF
2 Особливості світових інтеграційних процесів Матюшенко І.Ю. PDF PDF PDF
2 Еволюція наук. парадигми глобального економ. розвитку Довгаль О.А. PDF PDF PDF
2 Методологія економічних досліджень Тимошенков І.В. PDF PDF
2 Економіко-матем. моделювання світогосподар. процесів Ханова О.В. PDF PDF PDF
3 Третій сектор і соціальна економіка у світовому господарстві Гончаренко В.В. PDF PDF
3 Економічна дипломатія та дипломатичний менеджмент Рєзніков В.В. PDF
3 Трансформ. світової фінанс. архітектури в умовах глобалізації Шуба М.В. PDF
4 Управління міжнародними бізнес-проектами Бабенко В.О. PDF
4 Просторова економіка і регіональний розвиток Ханова О.В. PDF PDF PDF
4 Україна в системі світогосподарських звязків: нормативно-правова база та вектори розвитку Григорова-Беренда Л.І. PDF PDF PDF
5 Аспірантська практика Григорова-Беренда Л.І. PDF

Корисні посилання

Яндекс.Метрика