Особливості вступу до магістратури у 2021 році


Відбіркова комісія факультету для реєстрації на Єдиний вступний іспит з іноземної мови для здобуття ступеня магістра працює:

 • з 11 травня по 3 червня 2021 року;

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 292 «Міжнародні економічні відносини» за всіма формами навчання на основі ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста:

 • реєстрація вступників для складання єдиного вступного іситу з іноземної мови розпочинається о 10:00 годині 11 травня та закінчується о 18:00 годині 03 червня 2021 року;
 • основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться 30 червня (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти), спеціально організована сесія єдиного вступного іспиту проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України;
 • відповідні вступні іспити з іноземної мови в університеті у випадках, визначених Правилами прийому, проводяться за графіком основної сесії єдиного вступного іспиту.

Для проходження реєстрації на Єдиний вступний іспит з іноземної мови потрібно сформувати комплект документів:

 • заповнена анкета-заява;
 • документ, що посвідчує особу;
 • облікова картка платника податків;
 • фотокартка для документів (кольорова або чорно-біла) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;
 • документ про здобутий ступінь вищої освіти (для осіб, які завершили навчання у минулих роках);
 • довідка щодо планового завершення навчання та отримання диплому у рік вступу (лише для осіб, які завершують навчання в поточному році у вищих військових навчальних закладах);
 • медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання).

Скановані копії (фотокопії) вищеназваних документів потрібно відправити у зазначені терміни на електронну пошту приймальної комісії факультету: vstup.irtb@karazin.ua (у темі листа необхідно обов’язково зазначити повністю прізвище, ім’я, по батькові, в тексті листа — повністю прізвище, ім’я, по батькові та номер облікової картки платника податків).

Вступник повинен отримати скановану копію екзаменаційного листка вступника на електронну адресу, зазначену в Анкеті. В разі виявлення помилок вступник має звернутися до приймальної комісії для з’ясування ситуації.

Оформлений екзаменаційний листок зберігається в приймальній комісії та видається вступнику особисто. Оформлений екзаменаційний листок може бути надісланий вступнику засобами поштового зв’язку, у разі якщо вступником зазначено про таку необхідність у Анкеті.


ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2021 РОКУ

Вступники подають заяви тільки в електронній формі, крім визначених у розділі VІ Правил прийому випадків.

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення та до тридцяти заяв на місця за кошти фізичних та/або юридчних осіб.

Строки Перебіг вступної кампанії
з 01 липня реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів
з 15 по 23 липня прийом заяв та документів, передбачених розділом VI Правил прийому, для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступ. іспиту та фахового вступ. випробування
з 22 по 25 червня прийом заяв та документів, передбачених розділом VI Правил прийому, для осіб, які
вступають на основі вступних іспитів (замість документа про здобутий освітній рівень
може подаватись довідка про завершення навчання)
з 18 по 29 липня розклад консультацій до фахових екзаменів для вступу до магістратури, 2021 р.
з 19 по 30 липня розклад фахових екзаменів для вступу до магістратури, 2021 р.
не пізніше 2 серпня надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням
до 18:00 07 серпня виконання вимог Правил прийому для зарахування за державним замовленням
12 серпня наказ про зарахування за державним замовленням

Конкурсний відбір для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 292 «Міжнародні економічні відносини» здійснюється за результатами вступних випробувань: у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань. Оцінки з англійської, німецької та французької мов приймаються лише з результатів єдиного вступного іспиту 2021 року.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями факультету конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1×П1 + К2×П2 + П3, де

 • П1 — оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови,
 • П2 — оцінка фахового вступного випробування (додаток 3) за шкалою від 100 до 200 балів,
 • П3 — середній бал за 100-бальною шкалою додатка до диплома бакалавра з урахуванням усіх оцінок за чотирирівневою шкалою оцінювання (екзаменаційних оцінок), указаних у додатку, і з округленням до сотих частин бала, помножений на 0.2.
 • К1, К2 — невід'ємні вагові коефіцієнти, встановлені Університетом для всіх конкурсних пропозицій: К1 – на рівні 0,25; К2 – на рівні 0,75.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо результат єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного іспиту з іноземної мови становить не менше 100 балів, а оцінка фахового вступного випробування складає не менше 150 балів.

Програми вступних випробувань


Контактна інформація:

+380 (95) 034 23 76 — Федорова Ганна Юріївна, відповідальний секретар приймальної комісії факультету

Яндекс.Метрика