Програми вступних випробувань


МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ


1. Програма фахового вступного випробування (екзамену) з «МЕВ» для вступників на навчання для здобуття ступеня магістра (денна та заочна форми)
завантажити програму→

2. Програма фахового вступного випробування в усній формі для вступників на 2 курс для здобуття ступеня бакалавра (заочна форма) – для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) за іншою спеціальністю / напрямом підготовки або здобувають його не менше одного року
завантажити програму→

3. Програма фахового вступного випробування (екзамену) з «Міжнародних економічних відносин» для вступників на навчання для здобуття ступеня доктора філософії (денна та заочна форми)
завантажити програму→


ТУРИЗМ


1. Програма фахового вступного випробування (екзамену) з «Організації туризму» для вступників на навчання для здобуття ступеня магістра (денна та заочна форми)
завантажити програму→

2. Програма фахового вступного випробування в усній формі для вступників на 2 курс для здобуття ступеня бакалавра (заочна форма) – для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) за іншою спеціальністю / напрямом підготовки або здобувають його не менше одного року
завантажити програму→

3. Програма комплексного тестового вступного екзамену з «Туризму» для вступників на 2 курс для здобуття ступеня бакалавра на основі здобутого ОКР молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра (заочна форма)
завантажити програму→


МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ


1. Програма фахового вступного випробування (екзамену) «Міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій» для вступників на навчання для здобуття ступеня магістра (денна форма навчання) на ОП «Міжнародні відносини та регіональні студії: європеїстика», «Міжнародні відносини та регіональні студії: сходознавство»
завантажити програму→

2. Програма фахового вступного випробування (екзамену) «Міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій» для вступників на навчання для здобуття ступеня магістра (денна форма навчання) на ОП «Міжнародна інформаційна безпека», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
завантажити програму→


ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА


1. Програма фахового вступного випробування (екзамену) з «Готельно-ресторанної справи» для вступників на навчання для здобуття ступеня магістра (денна та заочна форма)
завантажити програму→

2. Програма фахового вступного випробування в усній формі для вступників на 2 курс для здобуття ступеня бакалавра (денна та заочна форма навчання) – для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) за іншою спеціальністю або здобувають його не менше одного року
завантажити програму→

3. Програма комплексного тестового екзамену зі «Вступу до гостинності» для прийому на навчання на 2 курс для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня молодшого бакалавра (денна та заочна форма навчання)
завантажити програму→

Яндекс.Метрика