Правила прийому в 2022 році


Правила прийому до Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна в 2022 році

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2. Перелік спеціальностей для прийому на навчання у 2022 році на другий (або третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) для здобуття ступеня бакалавра осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

Додаток 3. Перелік спеціальностей для прийому на навчання у 2022 році для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), фахові іспити та терміни навчання

Додаток 4 Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів)

Додаток 6. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Додаток 7.1. Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна в 2022 році (для громадян України, іноземців, які постійно проживають в Україні на законних підставах, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту)

Додаток 7.2. Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна в 2022 році (для іноземних громадян та осіб без громадянства)

Додаток 8. Положення про апеляційні комісії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Додаток 9. Порядок акредитації представників засобів масової інформації при приймальній комісії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Додаток 10. Положення про освітній центр «Крим-Донбас-Україна»

Яндекс.Метрика