Студентське наукове товариство факультету


Студентське наукове товариство факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу – це одна з молодіжних організацій студентського самоврядування факультету, діяльність якої спрямована на перетворення науки в інструмент професійного та особистісного зростання кожного студента.

СНТ МЕВ та ТБ засноване разом з факультетом у 2005 році. Протягом всіх цих років його внутрішня і зовнішня сфери діяльності постійно змінюються та розширюються, гармонійно адаптуючись до розвитку національної та міжнародної арени геоекономічного та геополітичного становлення, а також до науки, інновацій і розробок факультету та університету.

Починаючи з 2018-го, саме наше СНТ має честь бути власником титулу «найкращої науково-освітньої організації студентського самоврядування», тобто найкращим студентським науковим товариством нашої Alma Mater.

В середньому за рік найпрогресивніша науково-громадська команда університету організовує близько 50 найрізноманітніших заходів, присвячених розвитку міжнародної та національної молодіжної політики й дослідженню ключових проблем зовнішніх зносин та національної безпеки України.

Структура СНТ

Project Department:

 • формує план діяльності СНТ з урахуванням пропозицій студентів факультету (їхніх ідей та ініціатив);
 • організовує студентські заходи і проєкти (зустрічі з найкращими практиками й науковцями в галузі зовнішніх зносин та глобальної політики, семінари, майстер-класи, круглі столи тощо);
 • впроваджує унікальний курс із підготовки молодіжних лідерів в галузі міжнародних відносин для студентів Харківщини, які навчаються за відповідним фахом або мають ініціативи та бажання професійно-особистісно розвиватися в зазначеному напрямі;
 • розробляє концепцію та ініціює виникнення нових форм роботи СНТ;

SMM Department:

 • здійснює створення та оформлення контенту щодо висвітлення можливостей і діяльності СНТ у веб-середовищі;
 • імплементує розробку комунікаційної концепції СНТ;
 • здійснює підготовку презентацій та інших іміджевих заходів СНТ,
 • розширює мережу партнерів СНТ,
 • підтримує бренд СНТ в онлайн та оффлайн-просторі української та закордонної громадськості

Проєкти СНТ

 • «Ad nota m» – інформаційно-освітній канал, створений для написання коротких змістовних статей на теми, пов'язані з міжнародноекономічними відносинами, геополітикою та геоекономікою.
 • «Diplomatic Meetings» – науково-освітній проєкт, що передбачає проведення зустрічей студентства факультету МЕВ та ТБ з провідними експертами міжнародних відносин, зокрема з представниками дипломатичних і консульських установ іноземних держав в Україні, а також з представниками центральних та місцевих органів законодавчої влади, а також з їх помічниками.
 • «English Speaking Club» – англомовний дискусійний клуб за участю практиків і теоретиків міжнародного сектору з можливістю вибору групи за рівнем знання мови (А1-С2).
 • «KeinePanik – німецькомовний освітньо-дискусійний клуб, направлений на покращення навичок спілкування німецькою шляхом обговорення сучасних стратегій геополітики, особливостей різних культур народів світу та глобальних проблем людства.
 • «IRTBScience» - науковий гурток, спрямований на проведення різноманітних науково-освітніх заходів, зокрема круглих столів, вебінарів, диспутів тощо. Проєкт покликаний сприяти поглибленню знань та практичних навичок студентства з тих чи інших тем, що стосуються царини міжнародних відносин та порушують важливі проблеми всеукраїнського чи глобального масштабу.
 • Дебатний клуб «Face to Face» - дискусійно-аналітичний проєкт, створений для здобуття студентами вміння мислити і говорити одночасно, розвивати ораторську виразність і яскравість публічного виступу на актуальні теми в міжнародній площині. У ході дебатів студенти навчаються гнучкому та швидкому мисленню, точному та ефективному володінню аргументацією й майстерністю відповідати на каверзні запитання.
 • Літературний клуб «Дискусії та сторінки» - освітньо-дискусійний проєкт, спрямований на проведення зустрічей для студентів, які мають бажання відкривати для себе нову літературу, яка тим чи іншим чином торкається тем міжнародних відносин. Студенти мають змогу ділитися своїми думками та враженнями щодо прочитаного.

Основні форми заходів СНТ:

 • практичні семінари та тренінги із обміну досвідом;
 • студентські науково-практичні конференції;
 • відкриті лекції та майстер-класи від провідних експертів у галузі міжнародних відносин, державної політики, економіки, дипломатії й бізнесу;
 • командні тренінги із стратегічного планування і проєктного менеджменту;
 • програми всеукраїнської та міжнародної наукової академічної мобільності.

СКЛАД СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА


Голова СНТ факультету

Страпчук Олена Дмитрівна
студентка 2 курсу бакалавріату, «Міжнародні економічні відносини»

Обов’язки: загальний моніторинг і звіт діяльності СНТ, узгодження семестрового контент-плану з командою та адміністрацією факультету, комунікація із представниками організацій щодо спільних івентів/колаборацій

Контакти:
Телефон: +38 (093) 345-34-41
E-mail: olena.strapchuk@student.karazin.ua

Заступниця голови СНТ факультету

Костенко Анастасія Олександрівна
студент 3 курсу бакалавріату, «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації»

Обов’язки: контроль проєктної діяльності СНТ, комунікація щодо івентів/колаборацій, проведення загальних зборів команди, розробка стратегії розвитку СНТ, внесення структурних та організаційних змін, звітність голові СНТ

Контакти:
Телефон: +38 (063) 674-84-08
E-mail: nastyakostenko26200312@gmail.com

Вчений секретар СНТ факультету

Мукомел Софія Владиславівна
студентка 3 курсу бакалавріату, «Міжнародні економічні відносини»

Обов’язки: комунікація із представниками організацій щодо спільних івентів/колаборацій, робота з документацією: звіти, службові записки, довідки тощо, узгодження можливості проведення заходів СНТ з адміністрацією факультету та отримання доступу до локацій

Контакти:
Телефон: +38 (099) 660-42-36
E-mail: sofiamukomel@gmail.com