Філатова Ольга Євгеніївна


кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки

Профіль у Google Академії
Профіль у ResearchGate
Профіль у ORCID

Контактна інформація

Адреса: ауд. 264, майдан Свободи, 6, м. Харків, 61022
Телефон: (057) 705-10-59
E-mail: olga.e.filatova@karazin.ua

Наукова та освітня діяльність:

 • член громадської організації «Українська асоціація викладачів і дослідників європейської інтеграції»;
 • автор методичних розробок з курів що викладаються: Українська та зарубіжна культура та Історія міжнародних відносин: сертифікований дистанційний курс в системі Moodle.

Стажування та підвищення кваліфікації:

 • підвищення кваліфікації «Стратегії модернізації вищої освіти в контексті глобального світу», Varna University of Managment, м. Варна, Болгарія, 2021;
 • «Конструювання дистанційних курсів для системи змішаного навчання у закладах освіти», Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2021.

Наукові інтереси:

історія української та світової культури, культурна дипломатія, історія міжнародних відносин, історія України, історія етносоціальних рухів, політична історія

Перелік курсів, що викладаються:

 1. Історія міжнародних відносин
 2. Українська та зарубіжна культура

Основні публікації:

 1. Філатова О. Є. Благодійна діяльність представників німецької національної меншини Харкова ( ХІХ – початок ХХ ст.) / О. Є. Філатова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: Історичні та філософські науки». – Харків, 2015. – Випуск 21. – С. 43-51.
 2. Куліш С. М., Філатова О. Є. Курс історії України для студентів непрофільних спеціальностей: інтегрування дисципліни в загальний процес підготовки фахівця // Проблеми сучасної освіти : збірник науково-методичних праць / уклад. В. Г. Пасинок, Т. О. Маркова, Р. Ф. Камишнікова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – Вип. 11. – С. 15-19.
 3. Філатова О. Є. Культурна дипломатія України: досвід, проблеми та перспективи. - Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Питання політології». Вип. 40, 2021.
 4. Філатова О. Є. Від національного до глобального: національна політика як компонента зовнішньополітичної стратегії України крізь призму часу / Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 23 квітня 2021 року) / за ред. Доценко О. М., Новікової Л. В., Червяцової А. О. Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. 382 с.
 5. Філатова О. Є. Діалог культур: Україна – Європа крізь призму історичного досвіду / Європейська дипломатія у ХХІ столітті : матеріали ІІІ Науково-практичного круглого столу (м. Харків, 18 грудня 2020 року) / за ред. Доценко О. М., Новікової Л. В., Червяцової А. О. Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. 137 с.
 6. Філатова О. Є. Україна-ЄС: культурна дипломатія, традиції та новації / Європейська дипломатія у ХХІ столітті : матеріали IV науково-практичного круглого столу (м. Харків, 17 грудня 2021 року) / за ред. Л. В. Новікової, О. М. Доценко. Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. - С. 135-138
 7. Філатова О. Є. Культурна дипломатія України: досвід, проблеми та перспективи. - Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Питання політології». Вип. 40, 2021. С. 50-57.