RSS FeedНовини

  • Поделиться в Facebook
  • Поделиться в Google+
  • Поделиться в Twitter
  • Количество просмотров 306

30 червня 2022 року

Про визнання неформальної освіти на факультеті МЕВ та ТБ

Про визнання неформальної освіти на факультеті МЕВ та ТБ

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу активно впроваджує в освітній процес неформальну освіту з подальшим визнанням результатів навчання.

Самими робочими програмами (силабусами) передбачено зарахування тем (за відповідними компетентностями). Тому викладачі факультету заохочують студентів проходити різні професійні курси.

Як приклад, в межах міжфакультетської дисципліни «Нейромаркетинг» (викладач – С. І. Страпчук) здобувачі пройшли цікавий та корисний за відгуками курс з основ цифрового маркетингу від компанії Google та отримали сертифікати, які й надали з відповідною програмою, яка містить перелік та результати навчання.

Окрім зарахування тем, здобувачі можуть зараховувати і курси (дисципліни), але керуючись Порядком визнання результатів неформального та/або інформального навчання в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна, затвердженим рішенням Вченої ради від 30 травня 2022 року, протокол № 9.

Тому вже зараз усі учасники мають ознайомитись з принципами та процедурами для успішного зарахування результатів навчання (дисциплін).

Згідно з Порядком прийняття рішення про визнання результатів неформального навчання здійснюється вже предметною комісією факультету за підсумками оцінювання.

Використання неформальної освіти є нагальною потребою та актуальною відповіддю на виклики сьогодення.