Страпчук Світлана Іванівна


кандидат економічних наук, доцент

Профіль у Google Академії
ORCID ID
Профіль у ResearchGate
Researcher ID
Scopus Author

Контактна інформація:

Телефон: +38 (050) 949-85-31
Адреса: ауд. 365, майдан Свободи, 6, м. Харків, 61022
E-mail: svitlanastrapchuk@karazin.ua

Наукова та освітня діяльність, стажування та підвищення кваліфікації:

 • координатор, лектор міжнародного проєкту Еразмус+ «Business Models for Sustainability: Challenges and Digital Transformations» (Бізнес-моделі для сталого розвитку: виклики та цифрова трансформація) (101085651 BeSustainAble) за напрямом Жан Моне (період дії проєкту 2022-2025 рр.);
 • співкоординатор, лектор міжнародного проєкту Еразмус+ «Sustainability Thinking and Entrepreneurship» (Стале мислення та підприємництво) (101080031 – StepUP) за напрямом Жан Моне (період дії проєкту 2022-2025 рр.);
 • співкоординатор-лектор проєкту Модуля Жана Моне «Інфраструктура, яка об’єднала Європу: історія, сучасність та погляд у майбутнє»;
 • співкоординатор, лектор міжнародної програми DAAD «Ukraine digital: ensuring academic success in times of Crisis 2022» (JOUKRAINE) за програмою «Міжнародна електронна комерція» (Каразінський університет) та Бізнес-адміністрування (Fachhochschule Südwestfalen (University of Applied Sciences), 2022;
 • співорганізатор міжнародної літньої школи-хакатону з мобільності на факультеті за підтримки ЄС;
 • учасниця міжнародної програми академічної мобільності для проведення лекцій Erasmus+ KA107 (Ukraine-Greece) в рамках співпраці з Університетом Західної Аттики;
 • учасниця семінару "ResearchDesigninEconomics" за програмою DAAD (SouthWestphaliaUniversityofAppliedSciences, Germany);
 • експерт Національного агентства із забезпечення якості освіти з галузі знань 07 Управління і адміністрування, 05 Соціальні та поведінкові науки;
 • гарант освітньо-професійної програми «Міжнародна електронна комерція»;
 • пройшла курс підвищення кваліфікації від Reikartz Hotel Group «LEVEL UP разом з REIKARTZ», 2021;
 • пройшла курс підвищення кваліфікації «Soft Skills Development in Teaching Professional Training», IIASC, West Finland College, Huttinen (180 годин/ 6 ECTS), 2022;
 • має рівень В2 з англійської мови (сертифікат ECL).

Наукові інтереси:

сталий розвиток, сталі бізнес-моделі, циркулярна економіка, аграрна економіка, маркетингова ефективність, менеджмент

Курси, що викладаються:

 1. Сталі бізнес-моделі
 2. Нейромаркетинг
 3. Офіс-менеджмент
 4. Основи наукових досліджень
 5. Цифровий маркетинг

Основні публікації:

 1. Страпчук С. І. Сталий розвиток аграрних підприємств на засадах циркулярної економіки : монографія. Харків : ДБТУ; Львів : Вид-во «Новий Світ – 2000», 2022. 380 с.
 2. Менеджмент. Навчальний посібник для здобувачів вищої освіти. Вид 2-ге переробл. і допов. / Страпчук С. І., Миколенко О. П., Попова І. А., Пустова В. В. Львів: Видавництво «Новий Світ – 2000», 2022. 356 с.
 3. Strapchuk S., Mykolenko O. (2023). Sustainable development: definition, barriers and consequences for Ukrainian agricultural producers, Journal of East European Management Studies, 2, excepted (Scopus)
 4. Mykolenko O., Ippolitova I., Doroshenko H., Strapchuk S. (2021) The impact of entrepreneurship education and cultural context on entrepreneurial intentions of Ukrainian students: the mediating role of attitutes and perceived control Higher Education, Skills and Work-Based Learning. (Scopus, Web of Science)
 5. Mykolenko O., Strapchuk S., Kozyryeva O. An Empirical Analysis of the Impact of R&D on Productivity in EU Countries. Eropean Financial Systems. Proceeding of the 16th International Scientific Confeerence, Brno: Masaruk University. 2019. P. 377-384.
 6. Koniordos, M., Matvienko-Bilyaeva, G., & Strapchuk, S. (2017). Strategic scenario of an open source of sustainable development for the food system. Economic Annals-XXI, 165(5–6), 56–59. (Scopus, Web of Science)
 7. Strapchuk S. Pattern formation of business conditions in domestic market of crop production / S. Strapchuk // Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 2 No 1. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2016. – P. 96-100 (Web of Science)