Вінникова Наталія Анатоліївна


доктор політичних наук, доцент, професор кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки

Профіль у Google Академії
Профіль у ResearchGate
ORCID ID

Контактна інформація

Адреса: ауд. 264, майдан Свободи, 6, м. Харків, 61022
Телефон: +38 (099) 177-55-64
E-mail: vinnykova@karazin.ua

Освітня та наукова діяльність, стажування та підвищення кваліфікації:

 • учасниця проєкту “JOUKRAINE – Joint Online Learning with Kharkiv Universities in Ukraine” за підтримки програми DAAD“Ukraine Digital: Ensuring academic successes in times of crises (2022)”;
 • учасниця проєкту Jean Monnet Center of Excellence project “JM CoE Project “Working towards resilient societies in the EaP: challenges and opportunities for the policy beyond 2020”, 2022;
 • учасниця міжнародного тренінгу Національного музею американської дипломатії при Державному департаменті США «Diplomacy Simulations – як проводити симуляційні ігри у дипломатичних студіях» у межах міжнародного проєкту "Countering Fake Histories in International Politics and Propaganda" Київської школи дипломатичних мистецтв;
 • учасниця тренінгів міжнародного проєкту IFES (Міжнародна фундація електоральних систем (IFES) «Training on Instruments of Public Participation for educators of IFES’ Civic Education», 2018-2019;
 • авторка понад 100 наукових публікацій.

Наукові інтереси:

глобальне управління, цифрові технології у міжнародних відносинах

Курси, що викладаються:

 1. Актуальні проблеми міжнародних відносин та глобального розвитку
 2. Сучасні глобальні та регіональні інтеграційні процеси
 3. Міжнародна інтеграція та глобалізація

Основні публікації за останні 5 років:

 1. Вінникова Н.А. Штучний інтелект у контексті глобального управління. Politicus. Вип. № 3. 2022. С. 65-70
 2. Вінникова Н.А. Штучний інтелект в оборонно-безпековій політиці Європейського Союзу. Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу: Матеріали IV всеукраїнської наукової конференції (м. Харків, 28 жовтня 2022 року). За ред. Д. В. Миколенка, В. П. Солових. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022. С. 21-22 (131 с.)
 3. Вінникова Н.А. Китай як глобальна цифрова імперія. Науковий журнал «Politicus». Вип. №1. 2022. С. 128-133
 4. Вінникова Н.А. Державні стратегії розвитку та впровадження штучного інтелекту. Науковий журнал «Регіональні студії». №.28. 2022. С. 51-57
 5. Vinnykova, Nataliya & Fisun, Oleksandr. Inventing Majorities. Ideological Creativity in Post-Soviet Societies. Ed. M. Minakov, A.Umland. Ibidem Verlag. pp. 205-230
 6. Вінникова Н.А. Штучний інтелект як чинник геополітичного впливу. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Питання політології». 2021. Вип. 40. С. 21-28.
 7. Вінникова Н.А. Виклики зовнішній політиці Європейського Союзу в контексті глобальної конкуренції з розвитку штучного інтелекту. Європейська дипломатія у ХХІ столітті: матеріали IV науково-практичного круглого столу (м. Харків, 17 грудня 2021 року) / за ред. Л. В. Новікової, О. М. Доценко. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021. С. 28-32.
 8. Вінникова Н.А. Міжнародний досвід державних стратегій з розвитку технологій штучного інтелекту: імперативи для України. Актуальні тенденції розвитку суспільних наук в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 12–13 листопада 2021 року). 2021. С. 74-78.
 9. Вінникова Н.А. Глобальна політична аномія як фактор посилення протестної активності у світі. Ідентичності та політичні інститути: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції 22 квітня 2021 року / за заг. ред. Ф. В. Барановського, Л. О. Дудки. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. С. 18-21.
 10. Vinnykova, Nataliya & Fisun, Oleksandr. De-etatization of state sovereignty and the formation of Global Maidan. The Ideology and Politics Journal. 2021. №1 (17). P. 72 – 86.
 11. Вінникова Н.А., Запорожченко Р.О. «Тест на ви тривалість»: чи стане 2021 рік початком завершення глобальної гегемонії США? Науковий журнал «Регіональні студії». 2020. №23. С.105-112.
 12. VinnykovaN. Risks of political non-decision-making (applications to Ukraine). Науковий журнал «Politicus». №5. P. 35-43.
 13. Вінникова Н.А. Парадокси політичних рішень в епоху постдемократії. Монографія. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. 424 с.
 14. Вінникова Н.А. Проблема легітимації політичних рішень у контексті деетатизації політичного урядування. Науковий журнал «Politicus». Випуск 1. 2019. С.29-35.
 15. Вінникова Н.А. Дисфункціональність сучасних партійних систем як форм політичного представництва. Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки: Збірник наукових праць. Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. Харків, 2018. Вип. 2 (16). C. 37-53