Вишневська Олена Олегівна


Істина, свобода та праведність – ось єдине,

заради чого варто любити життя

Вольтер

Вишневська Олена Олегівна (2.11.1962 р. – 13.05.2012 р.) – кандидат педагогічних наук, професор кафедри туристичного бізнесу. Фахівець у галузі соціокультурних аспектів туристичної діяльності, педагогіки туризму. Очолювала кафедру протягом 2008-2009 рр. Не зважаючи на незначний термін керівництва кафедрою, Вишневська О. О. доклала значних зусиль для її інституційного становлення та розвитку, створила підґрунтя для багатьох кафедральних традицій.

Народилася у м. Харкові. Після закінчення школи навчалася у Харківському інституті громадського харчування. Тривалий час працювала заступником декана Харківського бізнес-коледжу (нині Харківський торговельно-економічний інститут в складі Київського національного торговельно-економічного університету). З 2004 р. перейшла на роботу до Харківського університету на кафедру педагогіки, де захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

З 2007 р. працювала на кафедрі туристичного бізнесу, яку невдовзі очолила. Лекції Вишневської О. О. з готельно-ресторанної справи завжди збирали повну аудиторію. Була керівником педагогічної практики, дипломних робіт студентів. За ініціативи Вишневської О. О. на кафедрі започатковано урочисту традицію посвячення першокурсників у студенти-туристи.

Автор багатьох наукових праць, методичних розробок та підручників з проблем туризму, готельного та ресторанного бізнесу. завантажити список публікацій →