Тумаков Олександр Іванович


кандидат історичних наук, доцент

Профіль у Google Академії

Контактна інформація:

Телефон: +38 (057) 707-55-47
Адреса: к. 366а, майдан Свободи, 6, м. Харків, 61022
E-mail: o.i.tumakov@karazin.ua

Нагороди та почесні відзнаки: медаль В. Н. Каразіна Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Наукові інтереси:

нова та новітня історія Сходу, національні рухи у країнах Східної Азії наприкінці ХӀХ – на початку ХХ ст., модернізаційні процеси на Сході, країни Східної Азії у світовій політиці

Курси, що викладаються:

  1. Актуальні проблеми Сходу в умовах деколонізації та глобалізації
  2. Китай та країни Сходу у світовій політиці
  3. Процеси модернізації в країнах Азії та Африки
  4. Зовнішньополітичні процеси в країнах Східної Азії

Основні публікації:

  1. Тумаков О.І. К вопросу об османских военнопленных в Российской империи: «харьковский плен» князя Скарлата Каллимахи (1810-1812 гг.) // Сходознавство. Актуальність та перспективи: Матеріали II Міжнародної науково-методичної конференції (19 березня 2021 р., Харків). Харків, 2021. С. 135-137.
  2. Тумаков А. И. «Наш пленник»: о пребывании Осман-паши в Харькове во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. // Питання сходознавства в Україні: Матеріали V Всеукраїнської науково-методичної конференції з міжнародною участю (15 квітня 2021 р., Харків). Харків, 2021. С.238-240.
  3. Тумаков О.І. К вопросу о феномене соши в политической жизни мэйдзийской Японии // I Міжнародна науково-методична конференція “СХОДОЗНАВСТВО. АКТУАЛЬНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ”, 20 березня 2020 р., Харків. С. 212-214.
  4. Тумаков О.І. Образи мейдзійської Японії у працях О.О. Пелікана // Питання сходознавствав Україні. Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 28 березня 2019 р. Харків – 2019. С. 294‒297.
  5. История стран Азии и Африки Нового времени (конец ХVI ‒ начало ХХ в.): учебное пособие / дистанционный курс (сертификат №60/2016 от 04.11.2016). Харьков: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2016.
  6. Cходознавчі дослідження на кафедрі нової та новітньої історії ХНУ // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – № 1145: Серія «Історія». – Вип. 50. – Харків: 2015. – С. 72 – 85.