Терешкін Олег Георгійович


доктор технічних наук, професор

Профіль у Google Академії
ORCID ID
Профіль у ResearchGate
Scopus Autor ID

Контактна інформація:

Телефон: +38 (050) 301-05-10
Адреса: ауд. 262-а, майдан Свободи, 6, м. Харків, 61022
E-mail: tereshkin09@i.ua

Наукова та освітня діяльність, стажування та підвищення кваліфікації:

 • керівник тем: «Рекомендації щодо розробки стандартів обслуговування споживачів у засобах розміщення» (2020), «Управління соціально-економічним розвитком підприємств готельного, ресторанного бізнесу та туризму в умовах глобалізацій них трансформацій» (2021), «Розробка сучасних заходів безпеки в ресторанах» (2021);
 • відповідальний виконавець за госпдоговірною темою «Формування конкурентної стратегії підприємства» (2020);
 • член журі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа»;
 • розробник проєктів нормативних документів для підготовки бакалаврів у галузі послуг зі спеціальності «Ресторанное дело и гостиничный бизнес АО «Университет Нархоз», м. Алмати, Казахстан (2015-2018);
 • член асоціації індустрії гостинності України;
 • учасник роботи спеціалізованих вчених рад: Д 64.088.01 (Харківський державний університет харчування та торгівлі), К 64.088.03 (Харківський державний університет харчування та торгівлі);
 • член редколегій фахових наукових видань України: збірник наукових праць «Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі» Харківського державного університету харчування та торгівлі, науковий вісник PUET: technical sciences;
 • підвищення кваліфікації від Reikartz Hotel Group «LEVEL UP разом з REIKARTZ»-2021.

Наукові інтереси:

моделювання комбінованих процесів переробки овочевої сировини, енергоефективність, ресурсозберігаючі технології, екологічний дизайн, інноваційний підхід у проектуванні закладів індустрії гостинності

Курси, що викладаються:

 1. Проектування об’єктів в готельно-ресторанному господарстві.
 2. Організація готельного господарства

Основні публікації:

 1. Goralchuk A., Gubsky S., Tereshkin O., Kotlyar O., Omel'chenko S., Tovma L. (2017). Development of a theoretical model for obtaining the whipped emulsions from a dry fat-containing mixture and its experimental verification. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Vol. 2, №10 (86). рр. 12-19 (Scopus).
 2. Paziuk V., Tereshkin O., Dub V., Zahorulko A., Lebedynets I. (2020). Іmproving the operation of a drum grain dryer with justification of the low-temperature mode parameters Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. № 5/8 (107), рр. 24-30 ( Scopus).
 3. Дуб В.В., Терешкін О.Г., Горєлков Д.В. Інжиніринг в готельному господарстві: навч. посіб. Харків : ХДУХТ, «Друкарня Мадрид», 2017. 176с.
 4. Дипломне проектування готелів і ресторанів. Інноваційний підхід: підручник / Малюк Л.П., Терешкін О.Г., Давидова О. Ю. та ін. Харків: Факт 2019. 386 с.;
 5. Організація готельно-ресторанної справи: навч. посіб. /Брич В.Я., Банєва І.О., Терешкін О.Г. та ін. За ред. В.Я. Брича. Київ : Видавництво Ліра-К, 2019. 484с.
 6. Методологічні аспекти формування стандартів обслуговування в ресторанному бізнесі: монограф. / Л.П. Малюк, О.Г. Терешкін, О.Ю. Давидова та ін. / за ред. О.Ю. Давидової. Харків: ХДУХТ, 2019. 157 с.
 7. Терешкін О.Г. Інноваційні технічні рішення ресурсо- та енергозбереження в закладах готельно-ресторанної індустрії // Колективна монографія «Інноваційні напрями розвитку міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи» : – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. С. 133 152.
 8. Основи наукових досліджень. навч. посібник. / Терешкін О.Г., Брикова Т.М. Харків: ХДУХТ, 2020. 103 c.