Ревякін Георгій Володимирович


кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова

Профіль у Google Академії
ORCID ID
Профіль у ResearchGate

Контактна інформація:

Телефон: +38 (057) 707-51-60
Адреса: ауд. 378, майдан Свободи, 6, м. Харків, 61022
Е-mail: georgiy.revyakin@karazin.ua

Наукова та освітня діяльність:

 • практикуючий бізнес-аналітик та продакт-менеджер в міжнародних IT-компаніях
 • член International Institute of Business Analysis (Ontraio, Canada)

Підвищення кваліфікації та стажування:

 • Certified Business Analysis Professionals (CBAP®) в International Institute of Business Analysis (м. Онтаріо, Канада), 2022;
 • Varna University of Management, «Strategies for modernisation of higher education in the context of a globalised world», 2021.

Наукові інтереси:

економічні цикли, економічні кризи, світова економіка, макроекономічна динаміка

Курси, що викладаються:

 1. Бізнес-аналіз в міжнародній електронній комерції
 2. Інтелектуальний аналіз даних в міжнародній електронній комерції
 3. Економіка підприємства
Основні публікації:
 1. Закономірності циклічного розвитку глобальної економічної системи: монографія / Г.В. Ревякін. - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. - 140 с.
 2. Імперативи розвитку міжнародних економічних відносин в умовах глобальних викликів: колективна монографія / кол. авт.; за ред. О.А. Довгаль. - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2022. - 528 с.
 3. Ревякін Г.В., Довгаль О.А. Вплив циклічності розвитку глобальної економічної системи на структуру та динаміку зовнішньої торгівлі України // Проблеми Економіки. 2017. № 3. С. 65–71. (IndexCopernicus)
 4. Ревякін Г.В., Сідоров В.І. Вплив глобалізації на синхронність протікання економічних процесів у рамках світової економіки // Бізнес Інформ. 2017. № 3. С. 16–20. (IndexCopernicus)
 5. Ревякін Г.В., Сідоров В.І. Проблема виявлення економічних криз та закономірності їх функціонування // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». 2014. № 3. С. 133–136.
 6. Ревякін Г.В. Економічна політика держави в умовах циклічності розвитку світової економіки // Бізнес Інформ. 2017. № 4. С. 40–48. (IndexCopernicus)
 7. Ревякін Г.В. Закономірності циклічного розвитку світової економіки на сучасному етапі // Бізнес Інформ. 2017. № 9. С. 106–111. (IndexCopernicus)
 8. Ревякін Г.В. Характеристика економіки України і модель динаміки її розвитку // Бізнес Інформ. 2017. № 7. С. 50–57. (IndexCopernicus)
 9. Ревякин Г.В. Экономические «пузыри»: их характеристика и модель расчёта цены после преодоления точки бифуркации // Вiсник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Економічна». 2014. № 1096. С. 44–51.
 10. Dovgal O., Goncharenko N., Karp V., Revyakin G. Integrated Evaluation of Innovative Development of the New EU Member States and Other EU Countries // Comparative Economic Research. 2022 № 25. P. 117-136. (Scopus)
 11. Revyakin G. A New Approach to the Nature of Economic Cycles and Their Analysis in the Global Context // EUREKA: Social and Humanities. 2017. № 5. P. 27–37. (IndexCopernicus)