Крівцова Анна Сергіївна


кандидат економічних наук, доцент

Профіль у Google Академії
ORCID ID
Профіль у ResearchGate
Scopus Author

Контактна інформація:

Телефон: +38 (057) 707-51-60
Адреса: к. 366, майдан Свободи, 6, м. Харків, 61022
E-mail: anna.perepelytsia@karazin.ua

Наукова та освітня діяльність, стажування та підвищення кваліфікації:

 • член «Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти»;
 • учасник міжнародного стажування за програмою“Internalization of higher education in the context of globalization of innovative educational space”, Varna University of Management;
 • пройшла курс підвищення кваліфікації від Reikartz Hotel Group «LEVEL UP разом з REIKARTZ» (2021);
 • має рівень В2 з англійської мови.

Наукові інтереси:

інформатизація в світовому господарстві, економіка, інформаційні технології та системи в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі, комп’ютерна графіка, веб-технології та дизайн, автоматизовані інформаційні технології, електронна комерція

Курси, що викладаються:

 1. Інформаційні технології в туристичному бізнесі
 2. Інформаційне забезпечення туризму
 3. Інформаційні системи, технології та електронна комерція
 4. Комп’ютерна графіка та веб дизайн
 5. Інформаційні системи та технології

Основні публікації:

 1. Perepelytsya A.Biletska Y., Plotnikova R., Danko N., Bakirov M., Chuiko M. (2019), Substantiation of the expediency to use iodine-enriched soya flour in the production of bread for special dietary consumption. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Vol. 5, Is. 11 (101). P. 48-55. (Scopus)
 2. Крівцова А. С., Білецька Я. О., Бабенко В. О., Плотникова Р. В., Скирда О. М., Рижкова Т. М. (2020). Обґрунтування використання борошна пророщених бобових під час виробництва кисломолочного продукту на основі козиного молока. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Vol. 4, Is.11 (106). Р. 6-13. (Scopus)
 3. Крівцова А. С., Білецька Я. О., Дюкарева Г. І., Некос А. Н., Гуслев А. П., Бакіров М. П., Полупан В. В., Онищенко В. М., Соколова Є. Б. (2020). Дослідження зміни показників якості безглютенового хліба протягом зберігання. Eastern European Journal of Enterprise Technologies. Vol. 5, Is. 11 (107). Р. 54–61. (Scopus)
 4. 4. Krivtsova A. Biletska Y., Babenko V., Plotnikova R., Skyrda O., Ryzhkova Т. (2020) Substantiating the use of sprouted beans flour in the production of sour milk products based on goat milk. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Vol. 4, Is.11 (106). Р. 6-13. (Scopus)
 5. Krivtsova A. Biletska Djukareva G., Nekos А., Husliev А. (2020). Investigation of change of quality indicators of gluten-free bread during storage Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Vol. 5, Is. 11 (107). Р. 54–61. (Scopus)
 6. Перепелиця А. С. Білецька Я. О., Семенюк А. О. (2020). Дослідження впливу різних умов пророщення сої на зміну амінокислотного складу та вмісту фітинової кислоти // Technology audit and production reserves. Vol. 2, No. 3 (52). Р 35–37. (Scopus)
 7. Перепелиця А. С., Білецька Я. О., Більовська О. О. (2020). Обґрунтування використання збагаченого борошна бобових під час виробництва ковбас. Technology audit and production reserves. Vol. 3, No. 3 (53). Р. 39–41. (Scopus)