Мірошниченко Тетяна Миколаївна


кандидат економічних наук, доцент кафедри туристичного бізнесу та країнознавства

Профіль у Google Академії
ORCID ID
Профіль у ResearchGate

Контактна інформація:

Адреса: к. 373, майдан Свободи, 6, м. Харків, 61022
Телефон: +38 (057) 707-55-54
E-mail: tatiana.miroschnichenko@karazin.ua

Член ВГО «Українська Асоціація економістів-міжнародників»

Стажування та підвищення кваліфікації:

  • Варненський університет менеджменту (Varna University of Management), м. Варна, Болгарія, онлайн-стажування «Інтернаціоналізація вищої освіти в умовах глобалізації інноваційного освітнього простору», 180 годин (6 ЕСТS) (2020).

Наукові інтереси:

документальні інформаційні системи, документування в управлінській діяльності, використання дистанційних технологій у ВНЗ, міжнародні економічні відносини

Курси, що викладаються:

  1. Ділові сучасні документи та кореспонденція.
Основні публікації:
  1. Miroshnychenko T. M., Dovgal O. A. Specific features, results and prospects of integration activities of the SCO as a regional organization // Development of modern science: the experience of European countries and prospects for Ukraine: monograph / edited by authors. 1st ed. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2019. Р. 97-115.
  2. Мірошниченко Т. М. Напрями інтеграційної діяльності країн ШОС // Бізнес Інформ. – 2019. – №3. – C. 32–36.
  3. Miroshnichenko T., Babenko V., Rayevnyeva O., Zherlitsyn D., Dovgal O., Goncharenko N., Dynamics of forecasting the development of renewable energy technologies in Ukraine and Chile International Journal of Industrial Engineering & Production Research Iran University of Science & Technology Volume 31, Issue 4 (IJIEPR 2020) р.587-596
  4. Miroshnichenko T., Dovgal О., Dovgal G. Risks and uncertainties in the development of foreign trade relations of the european union Debats scientifiques et orientations prospectives du developpement scientifique 05.02.2021 Republique Francaise
  5. Dovgal O., Dovgal G., Miroshnichenko T. Transformation of International Trade in the Context of Trade Conflict Between the United States and China. Economy and Society. 2021. No 27. Р. 369-375.
  6. Kulakov O., Babiy I., Havryliak A., Bilokon M., Dikan O., Miroshichenko T. International Investment Activity in the Context of the Foreign Relations of Ukraine with Countries of the European Union. 2021. No 7.
  7. Дистанційне навчання в середовищі Moodle : методичні рекомендації для студентів денної та заочної форми навчання факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу / уклад. Т. М. Мірошниченко, Н. І. Бережна. - Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 44 с