Лиман Сергій Іванович


доктор історичних наук, професор

Профіль у Google Академії
ORCID ID

Контактна інформація:

Телефон: +38 (057) 707-53-06
Адреса: к. 366а, майдан Свободи, 6, м. Харків, 61022
E-mail: s.lyman@karazin.ua

Наукова та освітня діяльність:

 • гарант освітньо-професійної програми «Міжнародні відносини та регіональні студії: сходознавство» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» другого (магістерського) рівня (сертифікат про акредитацію ОП № 870 від 18.12. 2020).
 • автор та співавтор близько 240 наукових та навчально-методичних публікацій, зокрема двох монографій, трьох навчальних посібників, член редакційної колегії наукових видань «Нартекс. Byzantina Ukrainensia», «Візантійська мозаїка», «Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології», «Науковий вісник Дипломатичної академії України» та ін.;
 • член Української Асоціації візантійських студій;
 • член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій зі спеціальності «всесвітня історія», «історія України», «історія та археологія».

Підвищення кваліфікації:

Університет менеджменту в місті Варна. VUM (Varna University of Management) (теоретичні та практичні заняття, 180 год.). Strategiesformodernisation of higher education in the context of a globalised world (180 hours), з 4.01. 2021 року по 22.01 2021 р. Certification of completion № 304/22.01.2021.

Наукові інтереси:

історія міжнародних відносин, історія Середніх віків, історія міжнародного туризму, історія воєнних конфліктів, історія розвідки, світова політика, історіографія

Курси, що викладаються:

 1. Історія міжнародних відносин
 2. Міжнародні відносини та світова політика
 3. Дипломатія та розвідка
 4. Міжнародно-політичне регіонознавство
 5. Збройні конфлікти та політика безпеки в країнах Азії та Африки

Основні публікації:

 1. Історія західних і південних слов'ян : з давніх часів до XX ст.: Навч. посіб. для студ. іст. спец. вищих навч. закл. / Яровий В.І., Ілюшин І.І., Лиман С. І. Рудяков П.М. ; За ред. В. І. Ярового. Київ : Либідь, 2003. 630 с.
 2. Лиман С. І., Парфіненко А. Ю., Посохов І. С. Історія туризму: навчальний посібник (для студентів спеціальності «Туризм»). Суми: ПФ «Видавництво “Університетська книга”», 2018. 372, [16] с.
 3. Лиман С., Парфиненко А. Международните отношения на Балканите в средните векове в творчеството на Михаил Петров и Марин Дринов // Списание на Българската академия на науките. София, 2019. №5. С. 15-22.
 4. Lyman S. I., BogdanN. M., SegedaI. V., AbramovV. V., BoniakV. O. From the history of professional internships: travels of Ukraine’s university lecturers to France in the third quarter of the XIX century // Analele Universităţii din Craiova. Istorie, AnulXXV. 2020. Nr. 2 (38). Р. 19-29 (Scopus)
 5. Лиман С. Осяяні вогнем: Столітня війна в творчості професора імператорського Харківського університету М. Н. Петрова (1826-1887) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія». Харків, 2021. Випуск 60. С. 49-71.
 6. Лиман С. І., Ангеліс Є. О. Угорсько-румунські відносини та діяльність Венеціанської комісії у вирішенні проблем національних меншин Трансильванії //Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини, економіка, країнознавство, туризм». 2021. №13. С. 18-25.
 7. Лиман С. Дзвінкі струни меридіанів: міжнародні відносини у творчості В.Г. Ціватого (до 30-річчя початку його науково-педагогічної діяльності) // Сіверянський літопис. 2021. № 5 (161). С. 232-241.
 8. Лиман С. І., Борзенкова К. А. Політичні та економічні інтереси Франції в Казахстані: погляд з двадцять першого року ХХІ століття// Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм". 2021. № 14. С. 16-23.
 9. Lyman S., Bielousova M. Cyprus-France relations and problems of region security // ВісникХарківськогонаціональногоуніверситетуімені В. Н. Каразіна. Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм". 2022. № 15. С. 8-14.
 10. Лиман С. Міжнародні відносини зарубіжних слов’ян доби Середньовіччя у навчальних курсах Г. А. Ільїнського: харківський період його науково-педагогічної діяльності (1907–1909 рр.) // Дриновський збірник. Софія-Харків, 2022, Т. 15. C. 245-255.
 11. Лиман С. І. Міжнародні відносини ХІ століття у творчості В. К. Надлера (1840-1894) // Zaporizhzhia Historical Review. Запоріжжя : ЗНУ, 2022. Вип. 6(58). 2022. С. 378-390.
 12. Войтович Л., Лиман С. До 70-річчя доктора історичних наук О.Головка // Український історичний журнал. 2022. №6. С. 228-231.(Web of Science).