Григорова-Беренда Лариса Іванівна


кандидат економічних наук, доцент

Профіль у Google Академії
ORCID ID
Профіль у ResearchGate

Контактна інформація:

Телефон: +38 (057) 707-56-22
Адреса: к. 372, майдан Свободи, 6, м. Харків, 61022
E-mail: grigorova@karazin.ua

Наукова та освітня діяльність:

 • заступник декана з навчальної роботи факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу;
 • голова науково-методичної комісії факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу;
 • член вченої ради факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу;
 • член науково-методичної ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 • член Всеукраїнської громадської організації «Українська Асоціація Економістів-Міжнародників»;
 • автор та співавтор понад 170 наукових, навчальних та навчально-методичних публікацій, в тому числі трьох монографій, 5 підручників та навчальних посібників.

Стажування та підвищення кваліфікації:

 • підвищення кваліфікації «Сучасні методи навчання», 2019;
 • підвищення кваліфікації «Організація підсумкового контролю знань з використанням дистанційного навчання на платформі LMS Moodle», 2020;
 • участь у проєкті Модуль Жана Моне «Європейська інтеграція України в умовах Індустрії 4.0», 2020;
 • підвищення кваліфікації за програмою «Інновації в системі дистанційного (змішаного) навчання», 2021;
 • участь у проєкті Жана Моне 101047657 AERC «Адвокатування європейських правил конкуренції» (освітній модуль в межах програми Еразмус+ Жана Моне), 2022;
 • підвищення кваліфікації «Методологія аналізу торговельної політики: що можуть сказати нам цифри», Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України», 2022.

Нагороди та відзнаки:

 • подяка ректора Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 • грамота ректора Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Наукові інтереси:

міжнародна торгівля, зовнішня торгівля країн, зовнішньоекономічна діяльність України, зовнішньоекономічна безпека України, міжнародні економічні відносини

Курси, що викладаються:

 1. Теорія і практика зовнішньої торгівлі
 2. Україна в системі світогосподарських зв’язків
 3. Геоекономічна стратегія України
 4. Експортні стратегії України в умовах сучасних інтеграційних процесів
 5. Світове господарство і МЕВ
 6. Митне регулювання
 7. Експортний потенціал і оцінка експортних можливостей
 8. Управління ЗЕД

Практики:

 1. Виробнича організаційно-аналітична практика
 2. Переддипломна практика
 3. Педагогічна (асистентська) практика
 4. Аспірантська практика

Основні публікації:

 1. Igor Matyushenko, Sergiy Berenda, Tatyana Shtal and Larissa Grigorova-Berenda. Logistics and transport in industry 4.0: perspective for Ukraine // Fifteenth Scientific and Practical International Conference “International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics” (NTI-UkrSURT 2019)/ Volume 67, 2019.
 2. Matyushenko I., Berenda S., Grigorova-Berenda L., Sholom A., Marchenko I. Shifts in High-Tech Trade Between Leader-Countries and Developing Countries. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Winter 2019. Issue 8(46). 2429-2444.
 3. Хаустова В. Є., Григорова-Беренда Л. І. Оцінка та діагностика зовнішньоекономічної безпеки України: Монографія. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2013. – 192 с.
 4. Міжнародні економічні відносини: підручник / за ред. А.П. Голікова, О.А. Довгаль. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 464 с.
 5. Григорова-Беренда Л. І. Теорія і практика зовнішньої торгівлі: навчальний посібник / Л. І. Григорова-Беренда, М. В. Шуба. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2016. – 136 с.
 6. Григорова-Беренда Л.І. Теорія і практика зовнішньої торгівлі: дистанційний курс. // Навчально-методична праця. - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна.
 7. Григорова-Беренда Л.І. Україна в системі світогосподарських зв'язків: дистанційний курс. // Навчально-методична праця. - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна.
 8. Глобальні проблеми сучасності : підручник / [кол. авт.]; за ред. В. С. Бакірова (голова), А. П. Голікова, О. А. Довгаль, В. А. Пересадько, В. І. Сідорова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 632 с.
 9. Григорова-Беренда Л.І. Експортні стратегії України в умовах сучасних інтеграційних процесів: дистанційний курс. // Навчально-методична праця. - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна.
 10. Григорова-Беренда Л.І. Геоекономічна стратегія України: дистанційний курс. // Навчально-методична праця. - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна.
 11. Педагогічна (асистентська) практика : програма та методичні рекомендації до виконання для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності «Міжнародні економічні відносини» / уклад. Л. І. Григорова-Беренда, С. А. Касьян. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 56 с.
 12. Переддипломна (науково-виробнича) практика : програма та методичні рекомендації до виконання для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання спеціальності «Міжнародні економічні відносини» другого (магістерського) рівня вищої освіти / уклад. Л. І. Григорова-Беренда, О.А. Довгаль, С. А. Касьян. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 16 с.
 13. Кваліфікаційна робота бакалавра: методичні рекомендації до виконання для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Міжнародні економічні відносини», освітньо-професійної програми «Міжнародна логістика і митна справа» / уклад. Л. І. Григорова-Беренда, С. А. Касьян, О. В. Ханова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 40 с.
 14. Кваліфікаційна робота магістра: методичні рекомендації до виконання (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності «Міжнародні економічні відносини») / уклад. Л. І. Григорова-Беренда, О. А. Довгаль, Н. А. Казакова, С. А. Касьян, Н. В. Непрядкіна, О. В. Ханова. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 44 с.
 15. Григорова-Беренда Л.І., Касьян С.А. Світове господарство і МЕВ: дистанційний курс // Навчально-методична праця. - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна.
 16. Беренда С.В., Григорова-Беренда Л. І. Формування глобальних ланцюгів доданої вартості на прикладі сектору сільськогосподарського машинобудування України / С.В. Беренда, Л. І. Григорова-Беренда // Ефективна економіка. – 2022. – № 6.
 17. Каверіна К. О., Григорова-Беренда Л. І. Вплив пандемії COVID-19 на складові зовнішньоекономічної діяльності Німеччини // Бізнес Інформ. 2022. №10. C. 14-20.