Горєлков Дмитро Вікторович


кандидат технічних наук, доцент

Профіль у Google Академії
ORCID
Профіль у ResearchGate
Профіль у Scopus

Контактна інформація:

Телефон: +38 (057) 707-51-60
Адреса: ауд. 365, майдан Свободи, 6, м. Харків, 61022
E-mail: dmytrogorelkov@karazin.ua

Освітня та наукова діяльність, стажування та підвищення кваліфікації:

 • член громадської спілки «Українська ресторанна асоціація»;
 • підвищення кваліфікації за освітньою програмою «Конструювання дистанційних курсів для системи змішаного навчання в закладах освіти», 180 год, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр післядипломної освіти (2021);
 • підвищення кваліфікації за програмою «Новітні інноваційні технології у вищій школі» у Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (2020).

Наукові інтереси:

проектування інноваційних технологій та обладнання ресторанної, готельної та харчової індустрії, розробка комбінованих технологій та обладнання переробки сировини рослинного та тваринного походження, розробка енергозберігаючого обладнання готельно-ресторанної індустрії

Курси, що викладаються:

 1. Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства
 2. Сервісологія
 3. Інженерне обладнання будівель
 4. Інженерна графіка
 5. Громадське будівництво

Основні публікації:

 1. Deinychenko G., Zolotukhina I., Dmytrevskyi D., Chervonyi V., Horielkov D., Guzenko V., Sefikhanova K. (2020). Study of the water state and phase transitions of liquid in milk-protein semi-finished products below 0 ºС. Journal of Hygienic Engineering and Design, Vol. 32, pp. 114-119 (Scopus).
 2. K. Samoichuk, A. Kovalyov, V. Oleksiienko, N. Palianychka, D. Dmytrevskyi, V. Chervonyi, D. Horielkov, I. Zolotukhina, A. Slashcheva (2020). Determining the quality of milk fat dispersion in a jet-slot milk homogenizer. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies / Technology and equipment of food production. Vol 5, No 11 (107), рp. 16-24. (Scopus).
 3. G. Deynichenko, V. Guzenko, D. Dmytrevskyi, V. Chervonyi, O. Omelchenko, D. Horielkov, O. Melnik, O. Korolenko (2020). Developing a technique for the removing of a gel layer in the process of membrane treatment of pectin extract. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies/ Technology and equipment of food production. Vol, No 11 (106), рр. 63-69. (Scopus).
 4. Горєлков Д.В., Червоний В.М., Золотухіна І.В. Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства. Практикум: навч.-метод. посіб. Харків: ХДУХТ, 2019. 173 с.
 5. Дуб В.В., Терешкін О.Г., Горєлков Д.В. Інжиніринг в готельному господарстві: навч. посіб. Харків : ХДУХТ, «Друкарня Мадрид», 2017. 176с.
 6. Терешкін О.Г., Горєлков Д. В. Енергозберігаюче інноваційне обладнання життєзабезпечення закладів готельно-ресторанного господарства. Колективна монографія «Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу : міжнародний та національний досвід». Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. С. 205-224.
 7. Горєлков Д. В. Організація готельно-ресторанної справи: навч. посіб. за ред. В. Я. Брича. Київ : Ліра-К, 2019. 484 с.