Файєр Олена Анатоліївна


кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки

Контактна інформація:

Телефон: (057) 705-10-59
Адреса: ауд. 264, майдан Свободи, 6, м. Харків, 61077
E-mail: elenafaiier@karazin.ua

Освітня та наукова діяльність:

 • учасниця Української Асоціації економістів-міжнародників;
 • має стаж практичного досвіду на державній службі: Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України, провідний, головний спеціаліст, керівник інспекційної групи (2004-2012 рр);
 • має сертифікат B2 (Pearson test of English General).

Стажування та підвищення кваліфікації:

 • учасниця міжнародної науково-практичної конференції: Risk management in the sphere of state economic security provision using professional liability insurance // Certificate of attendance the 5th International Conference on Communication, Management and Information Technology (ICCMIT 19) held during, Vienna, Austria, 2019;
 • сертифікат «Бенчмаркетинг в управлінні професійним розвитком науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти», 2019;
 • сертифікат «Оцінювання роботи щодо підсумків підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників у 2018 році та актуальні виклики для якості діяльності в 2019 році», 2018;
 • сертифікат «Сучасні технології організації та проведення стажування науково-педагогічних працівників відповідно до вимог Закону України «Про освіту» та Вимог щодо отримання практичного результату за підсумками стажування», 2019, ХНУ ім. В. Н. Каразіна, Центр післядипломної освіти Організація підсумкового контролю знань з використанням дистанційного навчання на платформі LMSMoodle, 2020;
 • підвищення кваліфікації та міжнародне стажування по міжнародній програмі для освітян і науковців «Інтернаціоналізація вищої освіти в контексті глобалізації інноваційного освітнього простору», Болгарія, 2020.

Наукові інтереси:

страхування, міжнародне приватне право, порівняльне цивільне право

Курси, що викладаються:

 1. Країнознавство
 2. Країнознавчі студії
 3. Правове регулювання туристичної діяльності
 4. Міжнародне публічне та приватне право

Основні публікації:

 1. Faiier, O., Arefieva, O., Miahkyk, I., Babko, N., Kuskova, S., Khloponina-Gnatenko, O. (2019). Risk management in the sphere of state economic security provision using professional liability insurance. GlobalJ. Environ. Sci. Manage., 5(SI): 51-60. // Global J. Environ. Sci. (Scopus).
 2. Гончаров Г. В., Каплін А. Д., Файєр О. А. Збігнев Бжезінський і місце України в його геостратегічній концепції (1940-2017 рр.). // Альманах Грані
 3. Файєр О. А., Лемішко Ю. М. Поняття професійної діяльності в контексті її здійснення посадовими особами дипломатичної служби // Аналітично-порівняльне правознавство
 4. Файєр О. А. Культурна дипломатія як складова м’якої політики сучасної держави // Матеріали IVНауково-практичного круглого столу «Європейська дипломатія у ХХІ столітті» – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2021.
 5. Файєр О. А. Щодо питання про роль страхового омбудсмена у сучасних світових процесах захисту прав страхувальників // Матеріали IІІНауково-практичного круглого столу «Європейська дипломатія у ХХІ столітті» – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2020.
 6. Файєр О. А. Страхування як інструмент забезпечення економічної безпеки держави на національному та міжнародному рівнях // Сучасна міжнародна безпека: виклики глобалізації. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (29 березня 2018 року). – Харків: ХНУ ім. Каразіна, 2018 – С. 105-107.