Миколенко Олена Петрівна


кандидат економічних наук, доцент

Профіль у Google Академії
ORCID ID
Профіль у ResearchGate
Профіль у Scopus
Інноваційний університет

Контактна інформація

Адреса: ауд. 264, майдан Свободи, 6, м. Харків, 61022
Телефон:+38 (095) 360-52-49
E-mail: olenamykolenko@karazin.ua

Освітня та наукова діяльність, стажування та підвищення кваліфікації

 • тренер-експерт Національного агентства із забезпечення якості освіти;
 • докторант Karlsruhe University of Education (Німеччина) (HumaneEntrepreneurship, Humane Resource Management);
 • координатор-лектор міжнародної літньої школи-хакатону з мобільності за підтримки ЄС,
 • співкоординатор проєкту Модуля Жана Моне «Інфраструктура, яка об’єднала Європу: історія, сучасність та погляд у майбутнє»;
 • учасниця міжнародного проєкту Erasmus+ КА2 MILETUS «Розвиток потенціалу студентської мобільності у вищій освіті в Україні і Сербії»;
 • учасниця міжнародного проєкту «Інноваційний університет та лідерство: міждисциплінарність та міжгалузевість програм» (Польща),
 • координатор спільного проєкту Meet Up! за підтримки Фонду EVZ Stiftung;.
 • має сертифікат С1 (Business English Сambridge).

Курси, що викладаються:

 1. Управління персоналом та етика бізнесу
 2. Тайм-менеджмент
 3. Івент-менеджмент
 4. Основи наукових досліджень
 5. Менеджмент і лідерство (англ. мовою)

Основні публікації:

 1. Страпчук С.І., Миколенко О. П., Попова І.А., Пустова В. В. Менеджмент: навч. посібник. 2-ге вид. – Львів: Новий світ. 2022. 356 с.
 2. Strapchuk S., Mykolenko O. (2022). Sustainable development: definition, barriers and consequences for Ukrainian agricultural producers, Journal of East European Management Studies, 2, excepted (Scopus)
 3. Mykolenko O., Mykolenko D. (2021). Implementation of interdisciplinary module “Infrastructure that have united Europe: Insights into the History, Recent Developments and Outlook for Capacities: outcomes and perspectives. In Innovation University and Leadership: project and microprojects – V. Warsaw: Fundacja “Instytut Artes Liberales, 2021”, 458-470.
 4. Mykolenko O., Ippolitova I., Doroshenko H., Strapchuk S. The impact of entrepreneurship education and cultural context on entrepreneurial intentions of Ukrainian students: the mediating role of attitutes and perceived control Higher Education, Skills and Work-Based Learning. (Scopus, Web of Science)
 5. Mykolenko O., Yrjö Collin S.-O., Strokovych H., Basmanova O. (2020). The impact of academic studies on ethical ideology of Ukrainian students, Journal of East European Management Studies, 25(2), 360-383 (Scopus)
 6. Mykolenko O., Strapchuk S., Kozyrieva O. (2019). An empirical analysis of the impact of R&D on productivity in EU countries. In: European Financial Systems 2019. Proceedings of the 16th International Scientific Conference, Brno: Masaryk University, 2019, 377 -384 (Web of Science)
 7. Миколенко О. П. Ризики проєктної діяльності (на прикладі реалізації проєкту Жан Моне Модуль) / О. П. Миколенко, С.І. Страпчук, Д. В. Миколенко // Европейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток: матер. ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 27-28 травня, 2020 / ХНУБтА [та ін.]. Харків, 2020.С. 4.

Яндекс.Метрика