Кадровий склад кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки

ПІБ Науковий ступінь, звання, посада Google Scholar ORCID Research
Gate
Миколенко Дмитро Валерійович доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри
Комарова Тетяна Геннадіївна доктор політичних наук, доцент, професор кафедри
Кононенко Валерій Петрович доктор юридичних наук, доцент кафедри
Солових Віталій Павлович доктор з державного управління, професор
Хижняк Лариса Михайлівна доктор соціологічних наук, професор
Алексєєва Тетяна Іванівна кандидат економічних наук, доцент
Доценко Олена Михайлівна кандидат юридичних наук, доцент кафедри
Здоровко Сергій Федорович кандидат юридичних наук, доцент кафедри
Лубенець Сергій Васильович кандидат технічних наук, доцент
Пересипкіна Ірина Валентинівна кандидат політичних наук, доцент кафедри
Солових Євгенія Миколаївна кандидат політичних наук, доцент кафедри
Файєр Олена Анатоліївна кандидат юридичних наук, доцент кафедри
Філатова Ольга Євгеніївна
кандидат історичних наук, доцент кафедри
Харченко Ігор Михайлович кандидат технічних наук, доцент
Чала Оксана Вікторівна кандидат економічних наук, доктор технічних наук, доцент
Ченчик Дмитро Володимирович кандидат історичних наук, доцент кафедри
Чернишова Лариса Олексіївна кандидат економічних наук, доцент
Лемішко Юрій Миколайович кандидат юридичних наук, старший викладач
Крютченко Марія Леонідівна кандидат історичних наук, викладач
Федорова Ганна Юріївна старший викладач
Жировий Сергій Олександрович викладач
Здоровко Світлана Сергіївна викладач