Освітня програма/ Спеціалізація «Міжнародний бізнес»


Галузь знань: 29 «Міжнародні відносини»
Спеціальність: 292 «Міжнародні економічні відносини»
Освітня програма (спеціалізація): «Міжнародний бізнес»
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський), другий (магістерський)
Освітня кваліфікація: бакалавр міжнародних економічних відносин, міжнародний бізнес

магістр міжнародних економічних відносин, міжнародний бізнес


Випускова кафедра: міжнародного бізнесу та економічної теорії
Адреса: майдан Свободи, 4, 61022, Харків, ауд. 3-78
Телефон:
+38 (057) 707-53-51
Контактні особи: Дерід Ірина Олександрівна(097) 153-16-90
Кондратенко Наталя Дмитрівна (050) 976-36-94


Пам'ятка абітурієнту


ПРО ПРОФЕСІЮ

Міжнародний бізнес є міждисциплінарною спеціалізацією в рамках міжнародних економічних відносин. Щоб обрати напрям вступу, необхідно визначитись із сферою інтересів та місцем бажаної роботи. Міжнародний бізнес спеціалізується на мікроекономічному рівні міжнародних економічних відносин (фірми, що займаються міжнародною діяльністю, транснаціональні корпорації, їх менеджмент та маркетинг).

Спеціалізація є прикладною, оскільки саме фірма в умовах ринку є основою економіки, а міжнародна фірма – основою глобальної економіки.

ПРО КАР’ЄРУ

Успішна кар’єра в міжнародному бізнесі неодмінно пов’язана зі знанням іноземних мов, принципів міжнародних економічних відносин, основ бухгалтерського обліку та звітності, фундаментальних економічних дисциплін, міжнародного бізнесу та іншими знаннями, що отримують студенти протягом навчання за освітньою програмою «Міжнародний бізнес».

Випускник бакалаврату на вітчизняному ринку праці може обіймати такі посади: помічник експерта із зовнішньоекономічних питань, помічник консультанта із зовнішньоекономічних питань, помічник консультанта з маркетингу, помічник оглядача з економічних питань, економіст, економіст з міжнародної торгівлі, менеджер.

На зарубіжному ринку праці для наших випускників можлива кар’єра на таких посадах:

 • координатор міжнародного маркетингу / аналітик даних;
 • міжнародний фінансовий аналітик;
 • менеджер з міжнародних продажів;
 • менеджер міжнародного бізнесу;
 • фахівець з міжнародної торгівлі;
 • фахівець з міжнародного планування ринку;
 • фахівець з міжнародного фінансового планування;
 • ризик-менеджер в міжнародному бізнесі;
 • приватний підприємець у сфері міжнародного бізнесу;
 • викладач вищого навчального закладу;
 • перекладач;
 • податковий консультант міжнародного бізнесу;
 • координатор міжнародної логістики;
 • міжнародний PR-менеджер;
 • міжнародний менеджер зовнішньої звітності (фахівець із консолідації звітності в підрозділах, розташованих в різних країнах);
 • фахівець з корпоративного менеджменту у міжнародних компаніях;
 • фахівець з бізнес-планування міжнародних інвестиційних проектів.

ПРО ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ

Міжнародний бізнес відноситься до спеціальності міжнародні економічні відносини. Це означає, що навчання будується таким чином. Студенти в своїй програмі навчання мають дисципліни нормативні та дисципліни за вибором. Нормативні дисципліни для міжнародного бізнесу збігаються з дисциплінами міжнародних економічних відносин і забезпечують потужний базис економіста-міжнародника широкого профілю зі знанням кількох мов. Дисципліни за вибором направлені вже на вивчення саме міжнародного бізнесу як мікроекономічного рівня міжнародних економічних відносин.

Читання основної маси дисциплін з міжнародного бізнесу забезпечується професорсько-викладацьким складом випускової кафедри. На кафедрі проводиться щорічна науково-практична конференція з проблем міжнародного бізнесу. Викладачі, а це на 30% доктори економічних наук, активно залучають до науки студентів – до написання статей, участі в конференціях. Практичну сторону підготовки забезпечують зустрічі з роботодавцями та проходження виробничої практики.

Особлива увага приділяється мовній підготовці студентів. Значний обсяг академічних годин відводиться для опанування іноземних мов: англійської як основної та німецької або французької як другої іноземної.

Під час навчання хлопцям та дівчатам надається можливість проходити військову підготовку, після якої вони отримують військове звання «молодший лейтенант запасу».

Презентація освітньої програми

Яндекс.Метрика