Навчальний процес


Навчання за напрямом підготовки «Готельно-ресторанна справа» базується на сучасних методах освіти з використанням новітніх інформаційних технологій та залученням викладачів високого професійного рівня.

Навчальний процес (окрім гуманітарної та соціально-економічної підготовки) має чотири основні напрями професійної та практичної підготовки, гармонійне поєднання яких забезпечує високу кваліфікацію майбутнього фахівця з готельно-ресторанної справи, а саме включає:

  • підготовку з економіки та менеджменту;
  • підготовку з новітніх технологій ведення готельно-ресторанного бізнесу;
  • підготовку у сфері інноваційних технологій готельно-ресторанної справи;
  • мовну підготовку.

Велика увага приділяється практичній підготовці студентів. З метою вдосконалення підготовки фахівця передбачені наступні практики: ознайомча, технологічна практика, комплексна за фахом, виробнича, переддипломна практика.

Базами практик заплановано:департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації, готелі та ресторани міста Харкова, серед яких готель «Kharkiv-Palace», готель «Харків», готель «City Club», Reikartz Hotel Group, санаторно-курортні комплекси Харківщини та Карпат та інші.

У процесі навчання хлопцям та дівчатам надається можливість проходити військову підготовку, після якої вони отримують військове звання «молодшого лейтенанту запасу».

Навчальний план передбачає вивчення наступних дисциплін:

— Гуманітарні та соціально-економічні предмети: українська мова, історія України, історія української культури, історія зарубіжної культури, іноземна мова, психологія, філософія, правознавство, соціологія, політологія, підприємницьке право та ін.

— Фундаментальні дисципліни: харчова хімія; вища математика; інформаційні системи та технології; економічна теорія; макроекономіка; мікроекономіка; статистика; інженерна графіка; економічний аналіз,мікробіологія, інженерне обладнання будівель, громадське будівництво, товарознавство, іноземна мова (англійська, німецька, французька, китайська) та ін.

— Професійно-орієнтовані дисципліни: організація ресторанного господарства, організація готельного господарства, технологія продукції ресторанного господарства, економіка підприємства, маркетинг готельно-ресторанних підприємств, менеджмент готельно-ресторанних підприємств, управління маркетинговими комунікаціями, мотивація праці персоналу, інформаційні системи і технології у готельно-ресторанній справі, бухгалтерський облік, управління регіональним розвитком туризму, управління якістю готельно-ресторанних послуг, бізнес-планування у готельно-ресторанному господарстві, міжнародний туризм, дієтологія, проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства, дизайн об’єктів готельно-ресторанного господарства, гігієна та санітарія в галузі та ін.

Яндекс.Метрика