Решетняк Олена Іванівна


кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри міжнародної економічної комерції та готельно-ресторанної справи

Профіль у Google Академії
ORCID ID
Профіль у ResearchGate
Профіль у Scopus

Контактна інформація:

Телефон: +38 (057) 707-51-60
Адреса: ауд. 262а, майдан Свободи, 6, м. Харків, 61022
E-mail: olena.reshetnyak@karazin.ua

Наукова та освітня діяльність, стажування та підвищення кваліфікації:

 • науковий керівник науково-дослідної теми «Економічні важелі регулювання сфери освіти в Україні та забезпечення зростання її ефективності за рахунок формування і розвитку освітніх кластерів»;
 • відповідальний виконавець науково-дослідних тем: «Управління інноваціями у сфері готельно-ресторанних послуг та міжнародній електронній комерції», «Обґрунтування пріоритетних напрямів наукової та науково-технічної діяльності зі забезпечення соціо-економічної стійкості України в умовах глобальної нестабільності» та інших;
 • під науковим керівництвом здобули науковий ступінь кандидата економічних наук 3 здобувачі;
 • учасник проєкту TEMPUS IV «E-internationalization for collaborative learning» від ЗВО-учасника;
 • експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти зі спеціальності «Менеджмент»;
 • має сертифікат рівня B2 Pearson Test of English General (PTE General);
 • підвищення кваліфікації від Reikartz Hotel Group «LEVEL UP разом з REIKARTZ»-2021;
 • підвищення кваліфікації у International Historical Biographical Institute («Нобелівський Курс: Нові Знання, Ідеї, Досвід, Цінності, Компетентності», «New Media in Higher Education: an Approach Toward Internathionalization»).

Наукові інтереси:

теоретичні аспекти формування інтегрованих структур: наука, освіта та бізнес, інноваційний розвиток, стратегічний розвиток сфери гостинності

Курси, що викладаються:

 1. Менеджмент готельного і ресторанного господарства
 2. Теорія прийняття рішень

Основні публікації:

 1. Інтеграція освіти та науки в Україні на базі моделі університету майбутнього: кол. моногр. / За ред. В. Є. Хаустової. Авт. кол.: Кизим М.О., Хаустова В. Є., Решетняк О.І. та ін. Х.: ФОП Лібуркіна Л.М., 2021. 388 с.
 2. Решетняк О.І. Управління інноваційною активністю підприємств готельно-ресторанної сфери. Іноваційні напрямки розвитку міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи : колективна монографія / за заг. ред. Н. І. Данько, В. О. Бабенко. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. С. 45-83.
 3. Решетняк О. І. Наукова та науково-технічна діяльність в Україні: оцінка та напрямки розвитку : монографія. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2020. 720 с
 4. Решетняк О. І., Заїка Ю. А. Економічний механізм формування освітніх кластерів в Україні : монографія. Харків : Вид-во НУА, 2018. 204 с.
 5. Kyzym M., Khaustova V., Reshetnуak O., Danko N. (2020). Significance of Developmental Science under Assimilation of the Digitalization of the Ukrainian Economy. International Journal of Advanced Science and Technology, 29 (6s), 1037 - 1042. Retrieved from (Scopus)
 6. Astakhova, E., Reshetnyak, E., Ilchenko, V. (2019). The Analysis of Trends and the Assessment of the Worldwide High-Tech Production. Development, IOP Publishing Ltd IOP, Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol. 272. (Scopus)
 7. Kyzym M., Bielousov D., Reshetnyak O. (2020). Forecasting scientific support for the advancement of the digital economy. Studies of Applied Economics. Vol 38, No3(1) (Scopus)