Парфіненко Тетяна Олексіївна


кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

Профіль у Google Академії
ORCID ID
Профіль у ResearchGate

Контактна інформація:

Телефон: +38 (057) 707-53-06
Адреса: ауд. 365, майдан Свободи, 6, м. Харків, 61022
E-mail: t.parfinenko@karazin.ua

Наукова та освітня діяльність, стажування та підвищення кваліфікації:

 • виконавець науково-дослідної теми «Вивчення ефективності впровадження системи формування здоров’язбережувального світогляду та реалізації здоров’язбережувального супроводу навчально-виховного процесу» (2017-2020);
 • член Громадської організації «Спілка фахівців із безпеки життєдіяльності людини»;
 • член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація валеологів»;
 • стажування у закладі вищої освіти в Туреччині Fatih Sultan MehmetUniversity за темою «New Media in Higher Education: An Approach to Internationalization», 2022;
 • має сертифікат рівня В2 (School of Foreign Languages).

Наукові інтереси:

здоров’язбережувальні технології, санаторно-курортна справа, організація спа та велнес індустрії

Курси, що викладаються:

 1. Курортологія
 2. Рекреалогія

Основні публікації:

 1. Парфіненко Т. Рекреаційна діяльність як спосіб оздоровлення студентської молоді. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародній досвід : матеріали ХІ наук. конф. з міжнародною участю (м. Львів, 15-17 вересня 2017 р.). Львів, 2017. С. 170-174.
 2. Parfinenko T.O. Criteria-based approach to the evaluation of levels of healthy lifestyle formation at student youth. International Scientific Journal «Future Science: Youth Innovations Digest». 2019. Volume 3, Issue 3. Р. 30-37.
 3. Парфіненко Т.О. Особливості формування здорового стилю життя студентів вищої школи. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки. 2020. No 1 (68). С. 205-209. (IndexCopernicus).
 4. Курортологія: практикум для здобувачів денної та заочної форми навчання за ОПП «Готельно-ресторанна справа» / укл. Н. І. Данько, Т.О. Парфіненко. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022. – 61 с.
 5. Парфіненко Т.О. Шляхи підвищення ефективності роботи SPA готелів у умовах пандемії. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. №15 (2022). С. 125-130.