Кучечук Лариса Володимирівна


кандидат економічних наук, доцент

Профіль у Google Академії
ORCID ID
Профіль у ResearchGate

Контактна інформація:

Телефон: +38 (057) 707-53-06
Адреса:к. 366а, майдан Свободи, 6, м. Харків, 61022
E-mail: l.malakhova@karazin.ua

Стажування та підвищення кваліфікації:

 • Центр післядипломної освіти ХНУ імені В.Н. Каразіна, «Конструювання дистанційних курсів для системи змішаного навчання у закладах освіти»;
 • Харківський державний університет харчування та торгівлі, стажування на кафедрі готельного та ресторанного бізнесу.
 • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, «Психологія та педагогіка вищої школи».

Наукові інтереси:

реклама в туризмі, глобальні проблеми людства, сучасні тенденції розвитку ресторанного господарства, розвиток SPA та Wellness туризму

Перелік курсів, що викладаються:

 1. Основи туризмознавства.
 2. Санаторно-курортна справа.
 3. Лікувально-оздоровчий туризм.
 4. Організація ресторанного господарства.
 5. Менеджмент SPA&Wellness індустрії.
Основні публікації:
 1. Кучечук Л.В., Подлепіна П.О Аналіз сучасного стану ресторанного господарства України та перспективи його розвитку в умовах пандемії Covid-19 // Бізнес інформ. 2021. № 9. С. 139-144.
 2. Кучечук Л.В. Вплив пандемії Сovid-19 на загострення глобальної продовольчої проблеми // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Особливості суспільно-політичного розвитку та модернізаційні процеси у країнах пострадянського простору». Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна 2021. С. 102-104.
 3. Кучечук Л.В. Види та особливості ефективної Інтернет-реклами закладів ресторанного бізнесу // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей VІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Київ, 8-9 квіт., 2021 р. / М-во освіти і науки України; Інститут модернізації змісту освіти; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; Київ. ун-т культури ; Ф-т готельно-ресторанного і турист. бізнесу. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. С. 50-53.
 4. Кучечук Л. В. Проблеми і перспективи розвитку готельного господарства у Харківському регіоні в умовах міжнародної інтеграції // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. 2018. Вип. 7. С. 115-121.
 5. Кучечук Л.В. Особливості маркетингової діяльності підприємств Spa-індустрії // Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети. Матеріали VIII-ї міжнародної науково-практичної конференції. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна 2017. С.120-122.
 6. Кучечук Л.В. Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу: міжнародний та національний досвід / розд. 3.3 Інтернет реклама як інноваційний елемент комплексу маркетингових комунікацій підприємств готельного бізнесу. Монографія / за заг. ред. А. Ю. Парфіненка. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. С. 135-143.
 7. Кучечук Л. В. Види Інтернет-реклами на підприємствах готельного господарства // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм 2017. №6. С. 139-142.
 8. Кучечук Л.В., Гапоненко Г.І. Вплив декомунізації на туристичну привабливість регіонів // Бізнес Інформ. 2017. №3. C. 202-207.