Данько Наталя Іванівна


кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи

Профіль у Google Академії
ORCID ID
Профіль у ResearchGate
Профіль у Scopus

Контактна інформація:

Телефон: +38 (050) 960 73 52
Адреса: ауд. 370, майдан Свободи, 6, м. Харків, 61022
E-mail: n.danko@karazin.ua

Наукова та освітня діяльність, стажування та підвищення кваліфікації:

 • учасник проєкту «International Visitor Leadership Prigrame» on «Teaching Business in America», United States Department of State, Bureau of Educational and Cultural Affairs, USA;
 • співкоординатор міжнародної літньої школи-хакатону з мобільності на факультеті за підтримки ЄС;
 • лектор проєкту "Ukraine digital: ensuring academic success in times of Crisis", що фінансується DAAD (German Academic Exchange Service);
 • лектор проєкту Модуль Жана Моне «Інфраструктура, яка об’єднала Європу: історія, сучасність та погляд у майбутнє»;
 • координатор проєкту TEMPUS IV «E-internationalization for collaborative learning» від ЗВО-учасника;
 • науковий керівник науково-дослідної теми «Управління інноваціями у сфері готельно-ресторанних послуг та міжнародній електронній комерції», номер державної реєстрації 0119u103530;
 • експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 24 «Сфера обслуговування»;
 • має сертифікат рівня B2 Pearson Test of English General (PTE General);
 • пройшла стажування у рамках проекту DAAD "Ukraine digital: ensuring academic success in times of Crisis" у в Південнофестфальському університеті прикладних наук, м. Мешеде, Німеччина, 2022;
 • пройшла курс підвищення кваліфікації від Reikartz Hotel Group «LEVEL UP разом з REIKARTZ»-2021.

Наукові інтереси:

економіка туристичного бізнесу, менеджмент індустрії гостинності, маркетинг підприємств гостинності, брендінг туристичних дестинацій, туристичні кластери.

Курси, що викладаються:

 1. Вступ до гостинності.
 2. Стратегічне управління підприємств індустрії гостинності.
 3. Маркетинг готельного та ресторанного підприємства.
 4. Управління проєктами в готельно-ресторанному бізнесі.
 5. Прикладні маркетингові дослідження.

Основні публікації:

 1. Danko N., Biletska Y., Plotnikova R., Bakirov M., Chuiko M., Perepelytsya A. (2019). Substantiation of the expediency to use iodine-enriched soya flour in the production of bread for special dietary consumption. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol 5, No 12 (101) (2019), рр. 48-55 (Scopus)
 2. Kyzym M., Khaustova V., Reshetnуak O., Danko N. (2019). Research on Problems of Development of Science under Conditions of Adapting to the Digitalization of the Economy. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), Vol. 8, Issue 3C, November, pp.7-13, (Scopus)
 3. Dovgal, O., Goncharenko, N., Reshetnyak, O., Danko, N., Shuba, T. (2020). Sustainable ecological development of the global economic system. The institutional aspect. Journal of Environmental Management and Tourism, 11(3), pp. 728-740, (Scopus)
 4. Данько Н.І. Інноваційні напрямки розвитку міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи " Монографія / кол. авт., за ред. Н.І. Данько., В.О. Бабенко . Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. 468 с. (п. 1.4. Мережеві структури як інноваційний напрямок розвитку готельної індустрії, 2,0 д.а.)
 5. Данько Н.І., Риндич А.С. (2019). Розробка туристичного бренду міста Харкова. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм", № 9, с. 179-189.
 6. Данько Н.І., Чубаха А. С. (2019). Створення закладу здорового харчування. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм", № 10, с. 200-208.
 7. Данько Н. І., Курінна С.С. (2018). Сучасні тенденції маркетингу на туристичних підприємствах // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм", № 8, с. 102-108.