Алексєєва Тетяна Іванівна


кандидат економічних наук, доцент

Профіль у Google Академії
Профіль в ОRCID

Контактна інформація:

Телефон: +38 (057) 705-10-59
Адреса: к. 264, майдан Свободи, 6, м. Харків, 61022
E-mail:
t.alekseeva@karazin.ua

Освітня та наукова діяльність:

 • учасниця проєкту Модуль Жана Моне «Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі з ЄС: переваги та недоліки для українського суспільства»;
 • учасниця проєктуМодуль Жана Моне «Європейська інтеграція України в умовах Індустрії 4.0»;
 • член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників».

Стажування та підвищення кваліфікації:

 • «Українська мова – професійне спрямування», Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
 • «Організація підсумкового контролю знань у дистанційному форматі на базі LMS Moodle», Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
 • «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління», м. Кельце, Польща.

Наукові інтереси:

міжнародні відносини, міжнародні організації, дипломатія, переговорний процес, національна та регіональна безпека

Курси, що викладаються:

 1. Міжнародні організації
 2. Основи переговорного процесу
 3. Багатостороння дипломатія та дипломатія міжнародних організацій
 4. Проблеми національної та регіональної безпеки

Основні публікації:

 1. Виробнича практика: методичні рекомендації для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» освітньо-професійної програми «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації» денної форми навчання / уклад. : Т. І. Алексєєва. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022. 22 с.
 2. Tetiana Aleksieieva, Hoang Thi Kieu Trinh. Psychological features of the negotiation process in the 21st century. Three Seas Economic Journal. Vol. 2. № 4. 2021. Р. 8-12.
 3. Tеtiаnа Аlеksiеiеvа, Lie Khyonh Ti. The ethnic peculiarities of the negotiation process. Three Seas Economic Journal. Vol. 2. № 4. 2021. Р. 13-17.
 4. Міжнародні організації: методичні рекомендації до вивчення дисципліни (для студентів спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії») / уклад. Т. І. Алексєєва. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021.
 5. 35 с.
 6. Алексєєва Т. І., Лє Хионг Ті, Хоанг Тхі Кієу Чінь. Багатостороння дипломатія в XXI столітті: нові форми, проблеми та перспективи у співпраці з міжнародними організаціями. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство.2021. Вип. 39. С. 13-17.
 7. Алексєєва Т. І. Міжнародні організації: сучасні пріоритети та нові виклики в системі міжнародної інформаційної безпеки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Вип. 34. 2020. С. 9-13.
 8. Алексєєва Т. І. Роль міжнародних організацій у трансформації системи економічній безпеки держави : колективна монографія: Міжнародні економічні відносини та національна економічна діяльність: сучасний стан, проблеми та тенденції розвитку. Полтава: ПП «Астрая», 2021. 147с.
 9. Алексєєва Т. І., Гончарук К. О. Міжнародні відносини між країнами Люблінського трикутника – новий формат співпраці крізь призму історичного минулого. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. Випуск № 2 (119). 2021. С. 11-14.
 10. Міжнародні організації: методичні рекомендації до вивчення дисципліни (для студентів спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії») / уклад. Т. І. Алексєєва. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. 35 с.
 11. Алексєєва Т. І., Ященко К. А. Багатостороння дипломатія як інструмент регіонального торговельно-економічного співробітництва України та Китаю. Економічний простір. Збірник наукових праць. Розділ: Світове господарство і міжнародні економічні відносини. 2021. № 174. С. 7-10.
 12. Алексєєва Т. І. Загрози та пріоритети впливу глобалізаційних процесів на фінансовий стан України: колективна монографія: Особливості соціально-економічного поступу національної економіки в умовах інформаційно-технологічних викликів / за наук. ред. к.е.н., проф. Квасній Л. Г., к.е.н., доц. Татомир І. Л: ., Трускавець : Посвіт, 2020. 338 с.
 13. Теорія міжнародних відносин: методичні рекомендації до вивчення дисципліни (для студентів спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» / уклад. Алексєєва Т. І. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020 р. 32 с.
 14. Теорія міжнародних відносин: методичні рекомендації до вивчення дисципліни (для студентів спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» / уклад. Алексєєва Т. І. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020 р. 32 с.
 15. Tеtiаnа Аlеksiеiеvа, Mаrhаrytа Tоlstа. Crisis fаcе оf migrаtiоn: nеw chаllеngеs fоr еurоpеаn cоuntriеs. Three Seas Economic Journal. Vol. 1, No. 4, 2020. P. 9-12.
 16. Алексєєва Т. І. Еволюція міграційних процесів крізь призму теорії міжнародних відносин. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2019. Вип. 24. Ч. 1. С. 10-13.