Підготовка бакалаврів за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини»


Профільна кафедра кафедра міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова


Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

1 курс

Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Основи наукових досліджень та інформаційної культури Ханова О.В. PDF PDF PDF
Вступ до спеціальності МЕВ Казакова Н.А. PDF PDF PDF
Країнознавство Коваленко Р.С. PDF PDF PDF
Основи економічної теорії Шедякова Т.Є. PDF PDF
Економіка України Казакова Н.А. PDF PDF PDF
Система технологій Касьян С.А. PDF PDF PDF
Міжнародні організації Макарчук К.О. PDF PDF PDF
Теорія міжнародних відносин Рєзніков В.В. PDF PDF PDF
Макроекономіка та мікроекономіка Шиловцева Н.В. PDF PDF

На 1-му курсі також викладаються: «Історія України», «Математика для економістів», «Іноземна мова» фахівцями профільних факультетів університету.


2 курс

Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Світова економіка Казакова Н.А. PDF PDF PDF
Міжнародна інформація та інформаційно-
аналітична діяльність
Гончаренко Н.І. PDF PDF PDF
Економіка підприємства Матюшенко І.Ю. PDF PDF PDF
Управління ЗЕД Сідоров М.В. PDF PDF PDF
Дипломатична та консульська служба Рєзніков В.В. PDF PDF PDF
Порівняльне конституційне право Новікова Л.В. PDF
Інформаційні системи і технології в МЕВ Бабенко В.О.
Менеджмент та маркетинг Тимошенков І. В. PDF PDF
ІТ-забезпечення досліджень світогосподарських процесів Ханова О.В. PDF PDF PDF

На 2-му курсі також викладаються: «Філософія», «Іноземна мова», «Друга іноземна мова (німецька або французька) або іспанська», «Правознавство» фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором студентів.


3 курс

Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Міжнародні економічні відносини Довгаль О.А.. PDF PDF PDF
Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів Ханова О.В. PDF PDF PDF
Міжнародне публічне і приватне право Дмітрієв В.В. PDF PDF PDF
Міжнародні відносини та світова політика Непрядкіна Н.В. PDF PDF PDF
Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності Поліванцев А.С. PDF PDF PDF
Дипломатичний протокол та етикет Рєзніков В.В. PDF PDF PDF

На 3-му курсі також викладаються: «Іноземна мова і переклад», «Друга іноземна мова (німецька або французька)», «Бухгалтерський облік та аудит» (за вибором) фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором студентів. Також студенти 3 курсу проходять зовнішньоекономічну (виробничу) практику.


4 курс

Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Зовнішня політика України Макарчук К.О. PDF PDF PDF
Контракти та договірне право Дмітрієв В.В. PDF PDF PDF
Геоекономічна стратегія України Григорова-Беренда Л.І. PDF PDF PDF
Кредит і банківська справа Шуба М.В. PDF PDF PDF
Логістика Непрядкіна Н.В. PDF PDF PDF
Теорія і практика зовнішньої торгівлі Григорова-Беренда Л.І. PDF PDF PDF
Міжнародні фінанси Гончаренко Н.І. PDF PDF PDF
Валютні операції Шуба М.В. PDF PDF PDF
Митне регулювання Дмітрієв В.В. PDF PDF PDF
Інвестування Матюшенко І.Ю. PDF PDF PDF
Ціноутворення на світових товарних ринках Непрядкіна Н.В. PDF PDF
Політика безпеки та оборони ЄС Шамраєва В.М. PDF PDF

На 4-му курсі також викладаються: «Іноземна мова і переклад», «Друга іноземна мова (німецька або французька)» фахівцями профільних факультетів університету.

Також студенти 4 курсу у 7 семестрі проходять перекладацьку практику (навчальну без відриву), у 8 семестрі складають комплексний атестаційний екзамен за фахом МЕВ, захищають дипломні роботі в ЕК.


Яндекс.Метрика