Підготовка бакалаврів за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини»


Профільна кафедра кафедра міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова


Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

1 курс

Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Основи наукових досліджень та інформаційної культури Ханова О.В. PDF PDF PDF
Вступ до спеціальності МЕВ Казакова Н.А. , Коваленко Р.С. PDF PDF PDF
Країнознавство Коваленко Р.С.,
Бунін С.В.
PDF PDF PDF
Основи економічної теорії Шедякова Т.Є. PDF PDF PDF
Економіка України Казакова Н.А., Сердюк Г.В. PDF PDF PDF
Система технологій Касьян С.А. PDF PDF PDF
Міжнародні організації Макарчук К.О. PDF PDF PDF
Теорія міжнародних відносин Рєзніков В.В., Марченко І.С. PDF PDF PDF
Макроекономіка та мікроекономіка Шиловцева Н.В. PDF PDF PDF

На 1-му курсі також викладаються: «Історія України», «Математика для економістів», «Іноземна мова» фахівцями профільних факультетів університету.


2 курс

Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Світова економіка Казакова Н.А., Марченко І.С. PDF PDF PDF
Міжнародна інформація та інформаційно-
аналітична діяльність
Гончаренко Н.І., Шолом А.С. PDF PDF PDF
Економіка підприємства Матюшенко І.Ю., Ревякін Г.В. PDF PDF PDF
Управління ЗЕД Азаренкова О.В., Сідоров М.В. PDF PDF PDF
Дипломатична та консульська служба Рєзніков В.В., Макарчук К.О. PDF PDF PDF
Порівняльне конституційне право Григоренко Я.О. PDF PDF PDF
Менеджмент та маркетинг Тимошенков І. В. PDF PDF PDF
ІТ-забезпечення досліджень світогосподарських процесів Ханова О.В. PDF PDF PDF

На 2-му курсі також викладаються: «Філософія», «Іноземна мова», «Друга іноземна мова (німецька або французька)», «Правознавство» фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором студентів.


3 курс

Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Міжнародні економічні відносини Довгаль О.А., Сердюк Г.В., Макарчук К.О. PDF PDF PDF
Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів Ханова О.В. PDF PDF PDF
Міжнародне публічне і приватне право Дмітрієв В.В. PDF PDF PDF
Міжнародні відносини та світова політика Непрядкіна Н.В., Сідоров М.В., Шолом А.С. PDF PDF PDF
Облік і аналіз ЗЕД Поліванцев А.С., Сідоров М.В. PDF PDF PDF
Дипломатичний протокол та етикет Рєзніков В.В., Чичина О.А. PDF PDF PDF

На 3-му курсі також викладаються: «Іноземна мова і переклад», «Друга іноземна мова (німецька або французька)», «Бухгалтерський облік та аудит», «Основи аудиту» фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором студентів. Також студенти 3 курсу проходять зовнішньоекономічну (виробничу) практику.


4 курс

Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Зовнішня політика України Макарчук К.О. PDF PDF PDF
Контракти та договірне право Дмітрієв В.В. PDF PDF PDF
Дипломатичний протокол та етикет Рєзніков В.В., Чичина О.А. PDF PDF PDF
Геоекономічна стратегія України Григорова-Беренда Л.І. PDF PDF PDF
Міжнародні економічні відносини Казакова Н.А., Гончаренко В.В.,
Чичина О.А., Алексєєва Т.І.
PDF PDF PDF
Кредит і банківська справа Шуба М.В. PDF PDF PDF
Логістика Непрядкіна Н.В., Панкова Ю.М. PDF PDF PDF
Теорія і практика зовнішньої торгівлі Григорова-Беренда Л.І., Шуба М.В. PDF PDF PDF
Міжнародні фінанси Гончаренко Н.І., Ревякін Г.В. PDF PDF PDF
Валютні операції Шуба М.В. PDF PDF PDF
Митне регулювання Дмітрієв В.В., Сердюк Г.В. PDF PDF PDF
Інвестування Матюшенко І.Ю. PDF PDF PDF
Страхування в міжнародному бізнесі Гончаренко Н.І. PDF PDF PDF
Політика безпеки та оборони ЄС Шамраєва В.М. PDF PDF PDF

На 4-му курсі також викладаються: «Іноземна мова спеціальності», «Теорія та практика перекладу», «Друга іноземна мова (німецька або французька, або іспанська)» фахівцями профільних факультетів університету.

Також студенти 4 курсу у 7 семестрі проходять перекладацьку практику (навчальну без відриву), у 8 семестрі складають комплексний атестаційний екзамен за фахом МЕВ, захищають дипломні роботі в ЕК.


Яндекс.Метрика