Спеціальність «Міжнародні економічні відносини»


 • Галузь знань: 29 «Міжнародні відносини»
 • Спеціальність: 292 «Міжнародні економічні відносини»
 • Освітня програма (спеціалізація): «Міжнародні економічні відносини»
 • Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський), другий (магістерський), третій (освітньо-науковий)
 • Кваліфікація:
  бакалавр міжнародних економічних відносин
  магістр міжнародних економічних відносин, перекладач

 • Адреса: каб. 378, майдан Свободи, 6, 61022, Харків
 • Телефон: +38 (057) 707-51-60
 • E-mail: meo@karazin.ua

Пам'ятка абітурієнту


Магістр за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» підготовлений для виконання професійних функцій по одному або декількох видах і найменуваннях економічної діяльності з «Державного класифікатора видів економічної діяльності ДК 003-95» у сферах:

 • фінансове посередництво;
 • страхування;
 • операції з нерухомістю;
 • здавання під найм;
 • робота з базами даних;
 • дослідження та розробки;
 • послуги, надані переважно юридичним особам;
 • державне управління;
 • громадська діяльність.

Перелік можливих посад і місць роботи

Бакалавр з міжнародних економічних відносин підготовлений до роботи за фахом:

 • економіст,
 • економіст з міжнародної торгівлі,
 • дипломатичний агент,
 • дипломатичний представник,
 • експерт із зовнішньополітичних питань,
 • консультант із зовнішньоекономічних питань,
 • помічник політичного оглядача,
 • помічник бухгалтера,
 • помічник аудитора,
 • оператор комерційного банку,
 • менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності,
 • аналітик-референт.

Магістр за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» здатний виконувати зазначену в ДК 003-95 професійну роботу: «економіст-міжнародник», «перекладач»; і може займати посади:

 • економіст;
 • економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності;
 • економіст з планування;
 • економіст з фінансової роботи;
 • оглядач з економічних питань;
 • економіст з договірних та претензійних робіт;
 • викладач (асистент) вищого навчального закладу;
 • фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку;
 • консультант з економічних питань;
 • економічний радник;
 • перекладач.
Яндекс.Метрика